امروز شنبه - 16 آذر - 1398
|
2019 - Dec - 07

قیمت لاستیک

لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پارس . رانا . روآ

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
بریجستونساخت اندونزی185.65.1480.000---بریجستون
لوفنساخت کره185.65.1470.000---لوفن
لوفنساخت کره205.60.1470.000---لوفن
لینگ لانگسايز فابریک185.65.1460.000---لینگ لانگ
لینگ لانگسايز پهن205.60.1460.000---لینگ لانگ
فالکنساخت ژاپن185.65.1480.0001,400,000فالکن
فالکنساخت تایلند195.60.1470.0001,450,000فالکن
فالکن---205.60.1480.0001,500,000فالکن
کومهوساخت ویتنام185.65.1470.0001,200,000کومهو
کومهوساخت کره195.60.1480.0001,500,000کومهو
کومهوساخت کره205.60.1480.0001,600,000کومهو
نکسن---185.65.1460.000---نکسن
نکسنساخت کره195.60.1470.000---نکسن
نکسنساخت کره205.60.1470.000---نکسن
میشلنساخت انگلیس185.65.14 ---میشلن
میشلنساخت فرانسه185.65.1490000---میشلن
میشلنساخت آلمان185.65.1490.000---میشلن
میشلنساخت ژاپن195.60.1490.000---میشلن
هانکوکساخت کره185.65.1470.000---هانکوک
هانکوکساخت کره195.60.1480.000---هانکوک
هانکوک---205.60.1490.0001,900,000هانکوک
رودستونساخت کره185.65.1470.0001,200,000رودستون
رودستون ساخت کره195.60.1480.0001,350,000رودستون
رودستونساخت کره205.60.1470.0001,450,000 رودستون
رودستونساخت کره205.65.1470.0001,500,000 رودستون
رودستونسایز پهن پژو 405215.60.1480.000---رودستون
بارز---185.65.1470.000580,000بارز
بارز---205.60.1470.000820,000بارز
کویر تایرسایز فابریک185.65.1460.000590,000کویر تایر
کویر تایر---205.60.1460.000830,000کویر تایر
ایران تایر---185.65.1460.000---ایران تایر
ایران تایرگل آرمیتا205.60.1460.000---ایران تایر
یزد تایر---185.65.1460.000600,000یزد تایر
یزد تایر---205.60.1460.000890,000یزد تایر
گود یر---185.65.1460.000--گود یر
دناسایز فابریک185.65.1470000---دنا
دناسایز پهن205.55.1470.000---دنا
گلدستونسایز فابریک185.60.1450.000---گلدستون
لوسینیسایز فابریک185.65.1480.000---لوسینی
لوسینی سایز پهن پژو205.60.1480.000---لوسینی
دنلوپساخت ژاپن185.65.1490.0001,400,000دنلوپ
دنلوپساخت اندونزی195.60.1460.000---دنلوپ
دنلوپساخت ژاپن205.60.1490.0001,600,000دنلوپ
سومیتوموسایز فابریک185.65.1470.000---سومیتومو
سومیتومو---195.60.1470.000---سومیتومو
سومیتوموساخت ژاپن205.60.1490.0001,550,000سومیتومو
یوکوهاماساخت ژاپن185.65.1490.000---یوکوهاما
یوکوهاماساخت ژاپن195.60.1470.000---یوکوهاما
یوکوهاما ساخت ژاپن205.60.1490.000---یوکوهاما
مارشالساخت کره جنوبی185.65.1480.000---مارشال
مارشالساخت کره195.60.1470.000---مارشال
مارشالسایز پهن205.60.1470.000---مارشال
سایلونساخت چین185.65.1460.000---سایلون
مکسسساخت تایلند185.65.1470.000---مکسس
مکسسچهارفصل195.60.1470.000---مکسس
مکسسسایز پهن205.60.1470.000---مکسس
تری انگل ساخت چین185.65.1460.000---تری انگل
تری انگلساخت چین195.60.1470.000---تری انگل
تری انگلساخت چین205.60.1470.000---تری انگل
تویوساخت ژاپن185.65.1490.000---تویو
تویوساخت ژاپن195.65.1470.000---تویو
تویوساخت ژاپن205.60.1480.000---تویو
سونارساخت تایوان185.65.1470.000---سونار
سونارساخت تایوان195.60.1470.000---سونار
سونارساخت تایوان205.60.1470.000---سونار
آچیلسساخت اندونزی185.65.1460.000---آچیلس
آچیلسساخت اندونزی205.60.1480.0001,500,000آچیلس
پرساساخت تایلند185.65.1470.000---پرسا
پرساساخت تایلند205.60.1460.000---پرسا
تیگارساخت صربستان185.65.1460.000---تیگار
تیگارساخت صربستان195.60.1460.000---تیگار
اکسلراساخت اندونزی185.65.1470.000---اکسلرا
اکسلراساخت اندونزی205.60.1470.000---اکسلرا
نانکنساخت تایوان185.65.1470.000---نانکن
نانکنساخت تایوان205.60.1470.000---نانکن
جی تیساخت اندونزی185.65.1470.000---جی تی
جی تیساخت اندونزی195.60.1470.000---جی تی
جی تیساخت اندونزی205.60.1470.000---جی تی
بلک لاینساخت چین185.60.1470.000920,000بلک لاین
بلک لاینساخت چین195.65.1470.000---بلک لاین
بلک لاینساخت چین205.60.1470.000---بلک لاین
لاسامدل Atracta185.65.1470.000---لاسا
لاسامدل Greenways205.60.1470.000---لاسا

لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90 . دنا . پارس LX

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
پیرلیساخت ترکیه185.65.1580.000---پیرلی
لوفنساخت کره185.65.1570.000---لوفن
لوفنساخت کره205.60.1570.000---لوفن
ایران تایرkarena185.65.1560.000---ایران تایر
ایران تایرسایز پهن205.60.1550.000---ایران تایر
گلدستونGS2000185.60.1540.000---گلدستون
بارزسایز فابریک185.65.1560.000650,000بارز
بارزسایز پهن205.60.1570.000880,000بارز
یزد تایر---185.65.1560.000590,000یزد تایر
یزد تایر---195.65.1550.000---یزد تایر
یزد تایر---205.60.1560.000930,000یزد تایر
کویر تایر---185.65.1560.000570,000کویر تایر
کویر تایرسایز پهن سمند195.60.1560.000740,000کویر تایر
کویر تایر---205.60.1560.000850,000کویر تایر
هانکوکساخت کره185.65.1580.000---هانکوک
هانکوکساخت کره195.65.1580.000---هانکوک
هانکوکساخت کره205.60.1580.0002,200,000هانکوک
لوسینیساخت تایوان185.65.1580.000---لوسینی
لوسینیساخت تایوان195.65.1590.000---لوسینی
لوسینیسایز پهن205.60.1570.000---لوسینی
بریجستونساخت اندونزی185.65.1570.0001,300,000بریجستون
بریجستونساخت تایلند205.65.1580.0001,750,000بریجستون
رودستونساخت کره185.65.1580.0001,300,000رودستون
رودستونN5000195.60.1570.0001,450,000رودستون
رودستونساخت کره205.60.1590.0001,650,000رودستون
کورساساخت اندونزی185.65.1570.000---کورسا
آپولوساخت هند185.65.1570.000---آپولو
آپولوساخت هند205.60.1570.000---آپولو
کومهوساخت کره185.65.1580.0001,600,000کومهو
کومهوساخت کره195.65.1570.0001,650,000کومهو
کومهوساخت کره205.60.1580.0001,850,000کومهو
نکسنساخت کره185.60.1560.000---نکسن
نکسن---195.60.1570.000---نکسن
نکسنساخت کره205.60.1570.000---نکسن
فالکنسایز فابریک185.65.1590.000---فالکن
فالکن---195.60.1580.000---فالکن
فالکن ساخت ژاپن205.60.1590.0001,750,000فالکن
فالکنساخت ژاپن205.65.1580.0001,800,000فالکن
دنلوپسایز فابریک185.65.1590.000---دنلوپ
دنلوپسایز پهن سمند195.65.1570.000---دنلوپ
دنلوپسایز پهن205.60.1590.0001,950,000دنلوپ
سایلونساخت چین185.65.1570.000---سایلون
سایلونساخت چین205.60.1570.000---سایلون
مکسسساخت تایلند185.65.1570.000---مکسس
مکسسساخت تایوان195.55.1570.000---مکسس
مکسسساخت تایلند205.60.1570.000---مکسس
لاسا---185.65.1570.000---لاسا
لاسا---195.55.1570.000---لاسا
لاساساخت ترکیه205.60.1570.000---لاسا
میشلنساخت آلمان185.65.1590.0001,750,000میشلن
میشلنساخت انگلیس195.60.1590.000---میشلن
میشلنساخت فرانسه205.65.1590.0002,350,000میشلن
گودیرساخت آلمان205.60.1580.000---گودیر
سومیتوموساخت ژاپن185.65.1570.0001,050,000سومیتومو
سومیتومو---195.60.1560.0001,250,000سومیتومو
سومیتومو---205.60.1560.0001,300,000سومیتومو
تری انگلساخت چین185.65.1560.000---تری انگل
تری انگلساخت چین195.65.1570.000---تری انگل
تری انگلساخت چین205.60.1570.000---تری انگل
نانکن---185.65.1570.000---نانکن
نانکن---195.60.1570.000---نانکن
نانکن---205.60.1570.000---نانکن
لینگ لانگساخت چین185.65.1560.000---لینگ لانگ
لینگ لانگسایز پهن205.60.1570.000---لینگ لانگ
مارشالساخت کره185.65.1570.000---مارشال
مارشالسایز پهن سمند205.60.1570.000---مارشال
تویوساخت ژاپن185.65.1590.000---تویو
تویوساخت ژاپن195.65.1590.000---تویو
تویوساخت کره205.60.1570.000---تویو
تیگارساخت صربستان185.65.1570.000---تیگار
تیگارساخت صربستان195.60.1570.000---تیگار
تیگارساخت صربستان205.60.1570.000---تیگار
آچیلسساخت اندونزی185.65.1570.000920,000آچیلس
آچیلسساخت اندونزی205.60.1580.0001,210,000آچیلس
سونارساخت تایوان185.65.1580.000960,000سونار
سونارساخت تایوان195.55.1570.000---سونار
سونارساخت تایوان205.60.1580.0001,200,000سونار
پرساساخت تایلند185.65.1570.000---پرسا
پرساساخت تایلند195.65.1570.000---پرسا
پرساساخت تایلند205.60.1570.000---پرسا
یوکوهاماساخت ژاپن185.65.1590.000---یوکوهاما
یوکوهاماساخت ژاپن195.65.1590.000---یوکوهاما
یوکوهاماساخت ژاپن205.60.1590.000---یوکوهاما
اکسلراساخت اندونزی185.65.1590.000940,000اکسلرا
جی تیساخت اندونزی185.65.1590.000---جی تی
جی تیساخت اندونزی195.55.1570.000---جی تی
جی تیساخت اندونزی205.60.1580.000---جی تی
بلک لاینساخت چین185.65.1570.000950,000بلک لاین
بلک لاینساخت چین195.60.1570.000---بلک لاین
بلک لاینساخت چین205.60.1570.000---بلک لاین

لاستیک خودرو گروه : MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
تری انگلساخت چین165.65.1370.000620,000تری انگل
تری انگلساخت چین175.60.1360.000700,000تری انگل
ایران تایرسایز فابریک165.65.1350.000460,000ایران تایر
ایران تایرسارینا175.60.1350.000480,000ایران تایر
گلدستونسایز فابریک165.65.1350.000---گلدستون
گلدستونسایز پهن175.60.1350.000---گلدستون
دناسایز فابریک165.65.1360.000---دنا
دناسایز پهن175.60.1360.000---دنا
بارزسایز فابریک165.65.1350.000450,000بارز
بارزسایز پهن175.60.1360.000570,000بارز
کویر تایر---165.65.1360.000470,000کویر تایر
کویر تایر---175.60.1360.000560,000کویر تایر
یزد تایر---165.65.1360.000480,000یزد تایر
یزد تایر---175.60.1360.000510,000یزد تایر
آچیلس گل جهت دار165.65.1370.000790,000آچیلس
آچیلس سایز پهن175.60.1370.000630,000آچیلس
جی تیچین165.65.1360.000600,000جی تی
جی تیسایز پهن175.60.1370.000630,000جی تی
اورنت 165.65.1350.000---اورنت
اورنت---175.60.1350.000---اورنت
رودستونساخت کره165.65.1370.000660,000رودستون
رودستون---175.60.1360.000800,000رودستون
فالکنساخت تایلند165.65.1380.000710,000فالکن
فالکنساخت ژاپن175.60.1370.000820,000فالکن
کورساساخت اندونزی165.65.1370.000---کورسا
کومهوساخت کره165.65.1380.000760,000کومهو
کومهو ساخت ویتنام175.60.1360.000790,000کومهو
گود یر---165.65.1360.000---گود یر
لینگ لانگساخت چین165.65.1360.000---لینگ لانگ
لینگ لانگساخت چین175.60.1360.000---لینگ لانگ
سونارساخت تایوان165.65.1360.000600,000سونار
سونارساخت تایوان175.60.1370.000630,000سونار
نکسنسایز فابریک165.65.1360.000740,000نکسن
نکسنساخت کره . گل کامپیوتری175.60.1360.000760,000نکسن
هانکوک---165.65.1360.000---هانکوک
هانکوک---175.60.1360.000---هانکوک
مارشالسایز فابریک165.65.1360.000---مارشال
مارشالساخت کره175.60.1370.000---مارشال
سومیتوساخت ژاپن175.70.1370.000850,000سومیتو
سایلونساخت چین165.65.1350.000---سایلون
پرساساخت تایلند165.65.1350.000670,000پرسا
پرساساخت تایلند175.60.1370.000700,000پرسا
پریمولساخت چین165.65.1360.000---پریمول
مکسسساخت تایلند165.65.1370.000---مکسس
مکسسساخت تایوان175.60.1370.000---مکسس
لوسینیسایز پهن175.60.1360.000640,000لوسینی
دنلوپساخت اندونزی165.65.1360.000---دنلوپ
دنلوپساخت ژاپن175.60.1380.000850,000دنلوپ
لوفنساخت کره165.65.1370.000---لوفن
لوفنساخت کره175.60.1370.000---لوفن
تویوساخت ژاپن165.65.1370.000---تویو
تویوساخت ژاپن175.60.1370.000---تویو
میشلنساخت فرانسه175.70.1390.000---میشلن
نانکنساخت تایوان165.65.1370.000---نانکن
نانکنساخت کره175.60.1370.000---نانکن
تیگارساخت صربستان165.65.1370.000---تیگار
تیگارساخت صربستان175.70.1370.000---تیگار
لاساساخت ترکیه165.65.1370.000---لاسا
لاساساخت ترکیه175.60.1370.000---لاسا
یوکوهاماساخت ژاپن175.60.1390.000---یوکوهاما
اکسلراساخت اندونزی165.65.1390.000530,000اکسلرا
اکسلراساخت اندونزی175.60.1390.000610,000اکسلرا
تاندرساخت تایلند165.65.1370.000---تاندر
تاندرساخت تایلند175.60.1370.000---تاندر
بلک لاینساخت چین165.65.1370.000---بلک لاین
بلک لاینساخت چین175.60.1370.000---بلک لاین
kahrizak
mahak