امروز شنبه - 31 فروردين - 1398
|
2019 - Apr - 20

قیمت لاستیک

لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پارس . رانا . روآ

مدل لاستیکجزئیاتسایز کارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
  لوفن ساخت کره 185.65.14 70.000 --- لوفن
  لوفن ساخت کره 205.60.14 70.000 --- لوفن
  لینگ لانگ سايز فابریک 185.65.14 60.000 --- لینگ لانگ
  لینگ لانگ سايز پهن 205.60.14 60.000 --- لینگ لانگ
  فالکن ساخت ژاپن 185.65.14 80.000 --- فالکن
  فالکن ساخت تایلند 195.60.14 70.000 --- فالکن
  فالکن --- 205.60.14 80.000 1,160,000 فالکن
  کومهو ساخت ویتنام 185.65.14 70.000 1,060,000 کومهو
  کومهو ساخت کره 195.60.14 80.000 1,100,000 کومهو
  کومهو ساخت کره 205.60.14 80.000 1,250,000 کومهو
  نکسن --- 185.65.14 60.000 --- نکسن
  نکسن ساخت کره 195.60.14 70.000 --- نکسن
  نکسن ساخت کره 205.60.14 70.000 --- نکسن
  میشلن ساخت انگلیس 185.65.14 1,350,000 میشلن
  میشلن ساخت فرانسه 185.65.14 90000 1,350,000 میشلن
  میشلن ساخت آلمان 185.65.14 90.000 1,390,000 میشلن
  میشلن ساخت ژاپن 195.60.14 90.000 1,500,000 میشلن
  هانکوک ساخت کره 185.65.14 70.000 1,100,000 هانکوک
  هانکوک ساخت کره 195.60.14 80.000 --- هانکوک
  هانکوک --- 205.60.14 90.000 --- هانکوک
  رودستون ساخت کره 185.65.14 70.000 840,000 رودستون
  رودستون ساخت کره 195.60.14 80.000 --- رودستون
  رودستون ساخت کره 205.60.14 70.000 1,190,000  رودستون
  رودستون ساخت کره 205.65.14 70.000 1,200,000  رودستون
  رودستون سایز پهن پژو 405 215.60.14 80.000 --- رودستون
  بارز --- 185.65.14 70.000 520,000 بارز
  بارز --- 205.60.14 70.000 620,000 بارز
  کویر تایر سایز فابریک 185.65.14 60.000 510,000 کویر تایر
  کویر تایر --- 205.60.14 60.000 580,000 کویر تایر
  ایران تایر --- 185.65.14 60.000 490,000 ایران تایر
  یزد تایر --- 185.65.14 60.000 520,000 یزد تایر
  یزد تایر --- 205.60.14 60.000 630,000 یزد تایر
  گود یر --- 185.65.14 60.000 -- گود یر
  دنا سایز فابریک 185.65.14 70000 --- دنا
  دنا سایز پهن 205.55.14 70.000 --- دنا
  گلدستون سایز فابریک 185.65.14 50.000 470,000 گلدستون
  لوسینی سایز فابریک 185.65.14 80.000 880,000 لوسینی
  لوسینی سایز پهن پژو 205.60.14 80.000 980,000 لوسینی
  دنلوپ ساخت ژاپن 185.65.14 90.000 1,080,000 دنلوپ
  دنلوپ ساخت اندونزی 195.60.14 60.000 --- دنلوپ
  دنلوپ ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 1,220,000 دنلوپ
  سومیتومو سایز فابریک 185.65.14 70.000 840,000 سومیتومو
  سومیتومو --- 195.60.14 70.000 900,000 سومیتومو
  سومیتومو ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 1,000,000 سومیتومو
  یوکوهاما ساخت ژاپن 185.65.14 90.000 1,170,000 یوکوهاما
  یوکوهاما ساخت ژاپن 195.60.14 70.000 1,250,000 یوکوهاما
  یوکوهاما ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 1,330,000 یوکوهاما
  مارشال ساخت کره جنوبی 185.65.14 80.000 960,000 مارشال
  مارشال ساخت کره 195.60.14 70.000 1,080,000 مارشال
  مارشال سایز پهن 205.60.14 70.000 1,150,000 مارشال
  سایلون ساخت چین 185.65.14 60.000 --- سایلون
  مکسس ساخت تایلند 185.65.14 70.000 870,000 مکسس
  مکسس چهارفصل 195.60.14 70.000 930,000 مکسس
  مکسس سایز پهن 205.60.14 70.000 990,000 مکسس
  تری انگل ساخت چین 185.65.14 60.000 760,000 تری انگل
  تری انگل ساخت چین 195.60.14 70.000 840,000 تری انگل
  تری انگل ساخت چین 205.60.14 70.000 860,000 تری انگل
  تویو ساخت ژاپن 185.65.14 90.000 1,140,000 تویو
  تویو ساخت ژاپن 195.65.14 70.000 1,250,000 تویو
  تویو ساخت ژاپن 205.60.14 80.000 1,300,000 تویو
  سونار ساخت تایوان 185.65.14 70.000 600,000 سونار
  سونار ساخت تایوان 195.60.14 70.000 670,000 سونار
  سونار ساخت تایوان 205.60.14 70.000 780,000 سونار
  آچیلس ساخت اندونزی 185.65.14 60.000 640,000 آچیلس
  آچیلس ساخت اندونزی 205.60.14 80.000 800,000 آچیلس
  پرسا ساخت تایلند 185.65.14 70.000 910,000 پرسا
  پرسا ساخت تایلند 205.60.14 60.000 990,000 پرسا
  تیگار ساخت صربستان 185.65.14 60.000 --- تیگار
  تیگار ساخت صربستان 195.60.14 60.000 --- تیگار
  اکسلرا ساخت اندونزی 185.65.14 70.000 770,000 اکسلرا
  اکسلرا ساخت اندونزی 205.60.14 70.000 900,000 اکسلرا
  نانکن ساخت تایوان 185.65.14 70.000 --- نانکن
  نانکن ساخت تایوان 205.60.14 70.000 --- نانکن
  جی تی ساخت اندونزی 185.65.14 70.000 780,000 جی تی
  جی تی ساخت اندونزی 195.60.14 70.000 820,000 جی تی
  جی تی ساخت اندونزی 205.60.14 70.000 880,000 جی تی
  بلک لاین ساخت چین 185.60.14 70.000 --- بلک لاین
  بلک لاین ساخت چین 195.65.14 70.000 --- بلک لاین
  بلک لاین ساخت چین 205.60.14 70.000 --- بلک لاین

لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90 . دنا . پارس LX

مدل لاستیکجزئیاتسایز کارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
  پیرلی ساخت ترکیه 185.65.15 80.000 1,300,000 پیرلی
  لوفن ساخت کره 185.65.15 70.000 --- لوفن
  لوفن ساخت کره 205.60.15 70.000 --- لوفن
  ایران تایر karena 185.65.15 60.000 510,000 ایران تایر
  ایران تایر سایز پهن 205.60.15 50.000 630,000 ایران تایر
  گلدستون GS2000 185.65.15 40.000 470,000 گلدستون
  بارز سایز فابریک 185.65.15 60.000 520,000 بارز
  بارز سایز پهن 205.60.15 70.000 620,000 بارز
  یزد تایر --- 185.65.15 60.000 520,000 یزد تایر
  یزد تایر --- 195.65.15 50.000 630,000 یزد تایر
  یزد تایر --- 205.60.15 60.000 650,000 یزد تایر
  کویر تایر --- 185.65.15 60.000 510,000 کویر تایر
  کویر تایر سایز پهن سمند 195.60.15 60.000 610,000 کویر تایر
  کویر تایر --- 205.60.15 60.000 640,000 کویر تایر
  هانکوک ساخت کره 185.65.15 80.000 --- هانکوک
  هانکوک ساخت کره 195.65.15 80.000 1,350,000 هانکوک
  هانکوک ساخت کره 205.60.15 80.000 1,450,000 هانکوک
  لوسینی ساخت تایوان 185.65.15 80.000 880,000 لوسینی
  لوسینی ساخت تایوان 195.65.15 90.000 1,000,000 لوسینی
  لوسینی سایز پهن 205.60.15 70.000 1,050,000 لوسینی
  بریجستون ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 --- بریجستون
  بریجستون ساخت تایلند 205.60.15 80.000 --- بریجستون
  رودستون ساخت کره 185.65.15 80.000 1,080,000 رودستون
  رودستون N5000 195.60.15 70.000 1,150,000 رودستون
  رودستون ساخت کره 205.60.15 90.000 1,200,000 رودستون
  کورسا ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 --- کورسا
  آپولو ساخت هند 185.65.15 70.000 --- آپولو
  آپولو ساخت هند 205.60.15 70.000 --- آپولو
  کومهو ساخت کره 185.65.15 80.000 1,100,000 کومهو
  کومهو ساخت کره 195.65.15 70.000 1,300,000 کومهو
  کومهو ساخت کره 205.60.15 80.000 1,330,000 کومهو
  نکسن ساخت کره 185.60.15 60.000 --- نکسن
  نکسن --- 195.60.15 70.000 --- نکسن
  نکسن ساخت کره 205.60.15 70.000 1,540,000 نکسن
  فالکن سایز فابریک 185.65.15 90.000 1,000,000 فالکن
  فالکن --- 195.60.15 80.000 1,200,000 فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 205.60.15 90.000 1,300,000 فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 205.65.15 80.000 1,300,000 فالکن
  دنلوپ سایز فابریک 185.65.15 90.000 1,100,000 دنلوپ
  دنلوپ سایز پهن سمند 195.65.15 70.000 1,250,000 دنلوپ
  دنلوپ سایز پهن 205.60.15 90.000 1,400,000 دنلوپ
  سایلون ساخت چین 185.65.15 70.000 --- سایلون
  سایلون ساخت چین 205.60.15 70.000 --- سایلون
  مکسس ساخت تایلند 185.65.15 70.000 980,000 مکسس
  مکسس ساخت تایوان 195.55.15 70.000 1,100,000 مکسس
  مکسس ساخت تایلند 205.60.15 70.000 1,120,000 مکسس
  لاسا --- 185.65.15 70.000 --- لاسا
  لاسا --- 195.55.15 70.000 --- لاسا
  لاسا ساخت ترکیه 205.60.15 70.000 --- لاسا
  میشلن ساخت آلمان 185.65.15 90.000 1,900,000 میشلن
  میشلن ساخت انگلیس 195.60.15 90.000 2,200,000 میشلن
  میشلن ساخت فرانسه 205.60.15 90.000 2,300,000 میشلن
  گودیر ساخت آلمان 205.60.15 80.000 --- گودیر
  سومیتومو ساخت ژاپن 185.65.15 70.000 820,000 سومیتومو
  سومیتومو --- 195.60.15 60.000 960,000 سومیتومو
  سومیتومو --- 205.60.15 60.000 1,120,000 سومیتومو
  تری انگل ساخت چین 185.65.15 60.000 820,000 تری انگل
  تری انگل ساخت چین 195.65.15 70.000 850,000 تری انگل
  تری انگل ساخت چین 205.60.15 70.000 900,000 تری انگل
  نانکن --- 185.65.15 70.000 --- نانکن
  نانکن --- 195.60.15 70.000 --- نانکن
  نانکن --- 205.60.15 70.000 --- نانکن
  لینگ لانگ ساخت چین 185.65.15 60.000 500,000 لینگ لانگ
  لینگ لانگ سایز پهن 205.60.15 70.000 --- لینگ لانگ
  مارشال ساخت کره 185.65.15 70.000 1,020,000 مارشال
  مارشال سایز پهن سمند 205.60.15 70.000 1,200,000 مارشال
  تویو ساخت ژاپن 185.65.15 90.000 --- تویو
  تویو ساخت ژاپن 195.65.15 90.000 --- تویو
  تویو ساخت کره 205.60.15 70.000 --- تویو
  تیگار ساخت صربستان 185.65.15 70.000 --- تیگار
  تیگار ساخت صربستان 195.60.15 70.000 --- تیگار
  تیگار ساخت صربستان 205.60.15 70.000 --- تیگار
  آچیلس ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 640,000 آچیلس
  آچیلس ساخت اندونزی 205.60.15 80.000 870,000 آچیلس
  سونار ساخت تایوان 185.65.15 80.000 700,000 سونار
  سونار ساخت تایوان 195.55.15 70.000 840,000 سونار
  سونار ساخت تایوان 205.60.15 80.000 900,000 سونار
  پرسا ساخت تایلند 185.65.15 70.000 880,000 پرسا
  پرسا ساخت تایلند 195.65.15 70.000 1,060,000 پرسا
  پرسا ساخت تایلند 205.60.15 70.000 1,140,000 پرسا
  یوکوهاما ساخت ژاپن 185.65.15 90.000 1,270,000 یوکوهاما
  یوکوهاما ساخت ژاپن 195.65.15 90.000 1,400,000 یوکوهاما
  یوکوهاما ساخت ژاپن 205.60.15 90.000 1,470,000 یوکوهاما
  اکسلرا ساخت اندونزی 185.65.15 90.000 820,000 اکسلرا
  جی تی ساخت اندونزی 185.65.15 90.000 790,000 جی تی
  جی تی ساخت اندونزی 195.55.15 70.000 860,000 جی تی
  جی تی ساخت اندونزی 205.60.15 80.000 960,000 جی تی
  بلک لاین ساخت چین 185.65.15 70.000 --- بلک لاین
  بلک لاین ساخت چین 195.60.15 70.000 --- بلک لاین
  بلک لاین ساخت چین 205.60.15 70.000 --- بلک لاین

لاستیک خودرو گروه : MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیکجزئیاتسایز کارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
  تری انگل ساخت چین 165.65.13 70.000 490,000 تری انگل
  تری انگل ساخت چین 175.70.13 60.000 600,000 تری انگل
  ایران تایر سایز فابریک 165.65.13 50.000 330,000 ایران تایر
  ایران تایر سارینا 175.60.13 50.000 390,000 ایران تایر
  گلدستون سایز فابریک 165.65.13 50.000 330,000 گلدستون
  گلدستون سایز پهن 175.60.13 50.000 350,000 گلدستون
  دنا سایز فابریک 165.65.13 60.000 --- دنا
  دنا سایز پهن 175.60.13 60.000 --- دنا
  بارز سایز فابریک 165.65.13 50.000 380,000 بارز
  بارز سایز پهن 175.60.13 60.000 430,000 بارز
  کویر تایر --- 165.65.13 60.000 380,000 کویر تایر
  کویر تایر --- 175.60.13 60.000 400,000 کویر تایر
  یزد تایر --- 165.65.13 60.000 380,000 یزد تایر
  یزد تایر --- 175.60.13 60.000 430,000 یزد تایر
  آچیلس گل جهت دار 165.65.13 70.000 350,000 آچیلس
  آچیلس سایز پهن 175.60.13 70.000 410,000 آچیلس
  جی تی چین 165.65.13 60.000 520,000 جی تی
  جی تی سایز پهن 175.60.13 70.000 600,000 جی تی
  اورنت 165.65.13 50.000 --- اورنت
  اورنت --- 175.60.13 50.000 --- اورنت
  رودستون ساخت کره 165.65.13 70.000 700,000 رودستون
  رودستون --- 175.60.13 60.000 780,000 رودستون
  فالکن ساخت تایلند 165.65.13 80.000 --- فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 175.60.13 70.000 --- فالکن
  کورسا ساخت اندونزی 165.65.13 70.000 --- کورسا
  کومهو ساخت کره 165.65.13 80.000 680,000 کومهو
  کومهو ساخت ویتنام 175.60.13 60.000 840,000 کومهو
  گود یر --- 165.65.13 60.000 --- گود یر
  لینگ لانگ ساخت چین 165.65.13 60.000 --- لینگ لانگ
  لینگ لانگ ساخت چین 175.60.13 60.000 --- لینگ لانگ
  سونار ساخت تایوان 165.65.13 60.000 500,000 سونار
  سونار ساخت تایوان 175.60.13 70.000 550,000 سونار
  نکسن سایز فابریک 165.65.13 60.000 840,000 نکسن
  نکسن ساخت کره . گل کامپیوتری 175.60.13 60.000 970,000 نکسن
  هانکوک --- 165.65.13 60.000 690,000 هانکوک
  هانکوک --- 175.60.13 60.000 780,000 هانکوک
  مارشال سایز فابریک 165.65.13 60.000 700,000 مارشال
  مارشال ساخت کره 175.60.13 70.000 770,000 مارشال
  سومیتو ساخت ژاپن 175.70.13 70.000 670,000 سومیتو
  سایلون ساخت چین 165.65.13 50.000 --- سایلون
  پرسا ساخت تایلند 165.65.13 50.000 620,000 پرسا
  پرسا ساخت تایلند 175.60.13 70.000 700,000 پرسا
  پریمول ساخت چین 165.65.13 60.000 --- پریمول
  مکسس ساخت تایلند 165.65.13 70.000 550,000 مکسس
  مکسس ساخت تایوان 175.60.13 70.000 660,000 مکسس
  لوسینی سایز پهن 175.60.13 60.000 620,000 لوسینی
  دنلوپ ساخت اندونزی 165.65.13 60.000 780,000 دنلوپ
  دنلوپ ساخت ژاپن 175.60.13 80.000 900,000 دنلوپ
  لوفن ساخت کره 165.65.13 70.000 --- لوفن
  لوفن ساخت کره 175.60.13 70.000 --- لوفن
  تویو ساخت ژاپن 165.65.13 70.000 --- تویو
  تویو ساخت ژاپن 175.60.13 70.000 970,000 تویو
  میشلن ساخت فرانسه 175.70.13 90.000 --- میشلن
  نانکن ساخت تایوان 165.65.13 70.000 --- نانکن
  نانکن ساخت کره 175.60.13 70.000 --- نانکن
  تیگار ساخت صربستان 165.65.13 70.000 --- تیگار
  تیگار ساخت صربستان 175.70.13 70.000 --- تیگار
  لاسا ساخت ترکیه 165.65.13 70.000 --- لاسا
  لاسا ساخت ترکیه 175.65.13 70.000 --- لاسا
  یوکوهاما ساخت ژاپن 175.60.13 90.000 920,000 یوکوهاما
  اکسلرا ساخت اندونزی 165.65.13 90.000 510,000 اکسلرا
  اکسلرا ساخت اندونزی 175.60.13 90.000 570,000 اکسلرا
  تاندر ساخت تایلند 165.65.13 70.000 --- تاندر
  تاندر ساخت تایلند 175.60.13 70.000 --- تاندر
  بلک لاین ساخت چین 165.65.13 70.000 --- بلک لاین
  بلک لاین ساخت چین 175.60.13 70.000 --- بلک لاین

رینگ

مدل لاستیکجزئیاتسایز کارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
  رینگ فابریک مزدا3 ساخت ایران 16 --- 500,000 رینگ فابریک مزدا3
  خانواده پژو . رینگ 11 پره IK014 فابریک پژو LX 15 --- 400,000 خانواده پژو . رینگ 11 پره IK014
  رینگ فابریک 207 فابریک 207 14 --- 360,000 رینگ فابریک 207
  خانواده پژو . خرچنگی آلومینیومی 15 --- 450,000 خانواده پژو . خرچنگی
  خانواده پژو . 5 پره تخت آلومینیومی 15 --- 450,000 خانواده پژو . 5 پره تخت
  خانواده پژو . 5 پره رونال‏ آلومینیومی 15 --- 400,000 خانواده پژو . 5 پره رونال‏
  خانواده پژو . طرح صلیبی آلومینیومی 15 --- 400,000 خانواده پژو . طرح صلیبی
  خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO آلومینیومی 16 --- 430,000 خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO
  رینگ تندر 90 - AR015 آلومینیومی 15 --- 450,000 رینگ تندر 90 - AR015
  رینگ پراید آلومینیومی 13 --- 300,000 رینگ پراید
  رینگ خانواده : تیبا , ریو و ... آلومینیومی 14 --- 345,000 رینگ خانواده : تیبا , ریو و ...
  تندر 90 فولادی 15 --- --- تندر 90
  رینگ خانواده : پراید , ماتیز و ... فولادی 13 --- 80,000 رینگ خانواده : پراید , ماتیز و ...
  رینگ خانواده : 206 , 405 و ... فولادی 14 --- 100,000 رینگ خانواده : 206 , 405 و ...
  رینگ خانواده : زانتیا , سمند و ... فولادی 15 --- 120,000 رینگ خانواده : زانتیا , سمند و ...
kahrizak
mahak
behnamdehesh