جمعه - 25 خرداد - 1403
|
2024 - Jun - 14
|
RSS
|
تبلیغات
|
تماس با ما

قیمت کرایه تاکسی در تهران سال 1403

جدول نرخ کرایه خطوط تاکسیرانی در تهران سال 1403 (ریال)

ردیفکدخطمبدامقصدنرخ سوارینرخ ون
1111میدان تجریشمیدان سربند140,000*
2112مینی سیتیشهرک خلبانان (محک)130,000*
3113میدان نوبنیادمیدان هفتم تیر200,000*
4114تجریشدرکه180,000*
5115میدان تجریشولنجک170,000136,000
6116میدان تجریشآصف130,000104,000
7117قدسپاسداران150,000*
8118میدان قدسچیذر130,000*
9119پمپ بنزین ولنجکتله کابین توچال120,000*
10121میدان تجریشمیدان آزادی350,000*
11122میدان قدسنخجوان - امام زاده قاسم120,000*
12123مترو قائمدانشگاه آزاد اسلامی100,00080,000
13124میدان تجریشکرج750,000*
14125خیابان باهنردارآباد150,000*
15126میدان قدسپل سیدخندان210,000*
16127پمپ بنزین ولنجکدانشگاه شهید بهشتی100,000*
17128میدان قدسپایانه امام خمینی300,000*
18129میدان تجریشمیدان ولیعصر250,000*
19132موزه دارآبادنارنجستان یکم100,000*
20134نوبنیادپارک وی145,000*
21139مینی سیتیکوی لاله100,000*
22141میدان نوبنیادنیاوران120,000*
23142سهیلمهر هشتم90,000*
24144مترو قیطریهمیدان نوبنیاد130,000104,000
25145میدان تجریشآبک140,000*
26148میدان تجریشمیدان نوبنیاد140,000*
27151میدان قدسمینی سیتی170,000*
28152میدان نوبنیادرودهن500,000400,000
29153میدان نوبنیادمیدان آزادی320,000*
30155میدان نوبنیادبیمارستان چمران85,000*
31156پایانه شهید محلاتیشهرک نفت - صدف100,000*
32157مینی سیتیشهرک قائم100,000*
33159مینی سیتیمیدان نوبنیاد90,000*
34161مینی سیتیسوهانک100,000*
35163نوبنیادپردیس400,000*
36167قیطریهپایانه امام خمینی240,000*
37172پایانه مینی سیتیشهرک شهید محلاتی95,000*
38174میدان قدسجماران - جمشیدیه140,000*
39177ابتدای خیابان صبوریانتهای خیابان صبوری75,000*
40179تقاطع مدرس - چمراندانشگاه شهید بهشتی105,000*
41183پایانه قیطریهمیدان چیذر*105,000
42187خیابان شهرداریسربند*125,000
43188خیابان شهرداریدرکه*170,000
44189خیابان شهرداریدانشگاه شهید بهشتی*135,000
45191خیابان شهرداریتله کابین توچال*135,000
46211پل مدیریتفرحزاد95,000*
47212پل مدیریتمیدان کاج120,000*
48213میدان صنعتمترو شریف101,000*
49214دریان نوزنجان90,000*
50215صنعتمیدان امام350,000280,000
51216صنعتقائم مقام250,000200,000
52217ابتدای طاهرخانیانتهای طاهرخانی70,000*
53218ابتدای ارغوانانتهای ارغوان70,000*
54219ابتدای نصرانتهای نصر70,000*
55221ابتدای ایران زمینشهرک سینا100,000*
56222ابتدای بهبودیابتدای شادمان100,000*
57**بیمارستان رسول اکرم165,000*
58223مترو دادمانمیدان کاج*100,000
59224پل نصرپاتریس لومومبا90,000*
60225نصرپایانه سازمان آب130,000*
61226گیشاژاندارمری100,000*
62227میدان صنعتنصر84,000*
63228دریان نوحبیب اللهی90,000*
64229صادقیهابتدای مطهری220,000*
65231صنعتضرابخانه126,000*
66233صنعتسیدخندان250,000*
67234سازمان آبسیدخندان300,000240,000
68235چاردیواریفرحزاد90,000*
69236بلوار مرزدارانشهرک پاس90,000*
70237میدان صنعتمیدان انقلاب205,000164,000
71238پایانه سازمان آبمیدان صنعت160,000*
72239پایانه سازمان آبونک270,000216,000
73241بلوار همیلاپایانه ارم300,000240,000
74242صادقیهتوحید100,000*
75243صنعتستارخان120,000*
76244میدان کاجشهرک بوعلی80,000*
77245صنعتپونک150,000*
78246صنعتپژوهشگاه نیرو100,000*
79247صنعتکاج120,000*
80248صنعتفاز شش (گل افشان جنوبی)120,000*
81249صنعتمخابرات140,000*
82*مترو دادمان*120,000*
83251صنعتفرحزاد120,000*
84252صنعتفاطمی200,000160,000
85253مرزدارانفاطمی190,000152,000
86254گیشافاطمی110,000*
87255کاجکوهستان100,000*
88257کاجونک230,000184,000
89258پونکونک250,000200,000
90259صنعتونک180,000144,000
91261کاجمخابرات120,000*
92262کاجانقلاب250,000200,000
93263سازمان آبارم380,000304,000
94264کوی نصرانقلاب90,00072,000
95267مترو طرشتستارخان75,000*
96268مترو شادمانفرحزاد125,000*
97269آزادیکاج270,000216,000
98275صنعتآزادی190,000
99276آزادیضرابخانه190,000152,000
100277آزادیسیدخندان300,000240,000
101279آزادیمینی سیتی335,000268,000
102285کاجچهارراه پارک وی145,000*
103286پل مدیریتونک115,500*
104287پل ستارخانونک230,000184,000
105288پل مدیریتانقلاب121,000*
106289صنعتتجریش250,000*
107291آزادیونک300,000240,000
108293سازمان آبفاطمی200,000160,000
109294میدان کاجانتهای 24 متری75,000*
110295آزادیگیشا120,000*
111296آزادیبیمارستان میلاد190,000152,000
112297آزادیشهرک آزمایش130,000*
113298آزادیفاطمی200,000160,000
114299پایانه سازمان آبضرابخانه250,000*
115311میدان ونکده ونک100,00080,000
116312تقاطع میرداماد -شریعتیتقاطع میرداماد -ولیعصر(عج)100,00080,000
117313مترو قلهکپاسداران130,000104,000
118314مترومیردامادتقاطع بلوار نلسون ماندلا -مدرس200,000160,000
119315پایانه ونکمیدان توحید220,000176,000
120316پایانه ونکدهکده المپیک350,000280,000
121319میدان ونکپل نصر180,000144,000
122322تقاطع ظفر -شریعتیتقاطع ظفر -مدرس100,00080,000
123325میدان ونکدانشگاه شهید بهشتی (ولنجک)210,000168,000
124326میدان ونکپایانه سیدخندان170,000136,000
125328پایانه مترو حقانیکتابخانه ملی ایران*80,000
126331میدان ونکپایانه نوبنیاد250,000200,000
127333میدان ونکپایانه مغان200,000160,000
128337میدان ونکمیدان تجریش200,000160,000
129338پایانه ونکمیدان جمهوری250,000200,000
130339میدان ونکپایانه رسالت280,000224,000
131341میدان ونکتقاطع شریعتی -میرداماد145,000*
132342میدان ونکمترو حقانی110,00088,000
133343پایانه ونککرج650,000520,000
134344میدان ونکسه راه گوهردشت750,000600,000
135345میدان ونکفاز 4مهرشهر700,000560,000
136351میدان مادرپایانه سیدخندان100,00080,000
137353پایانه شهید شیرازیمیدان حضرت امام(ره)240,000*
138357میدان ونکمیدان هروی210,000168,000
139358میدان ونکعربعلی120,000*
140363چهارراه جهان کودکانتهای بلوار نلسون ماندلا130,000104,000
141411پایانه رسالتپایانه مغان190,000152,000
142412ميدان رسالتشميران نو100,000*
143413فلکه سوم تهرانپارسشهرک طالقانی75,000*
144415ميدان رسالتدلاوران100,000*
145417ميدان رسالتپایانه نوبنیاد160,000*
146418ابتداي شهيد كردميدان ملت90,000*
147419چهارراه اشراقمیدان ونک350,000280,000
148421پایانه رسالتمیدان هروی130,000*
149422مترو فرهنگسرای اشراقمیدان رهبر120,000*
150423مترو فرهنگسرای اشراقشهرک شهید بهشتی دانشگاه آزاد160,000*
151424مترو فرهنگسرای اشراقحکيميه(ابتدای بهشت)170,000*
152425پایانه سید خندانشیان لویزان160,000*
153426شانزده متري دومميدان ملت100,000*
154427چهارراه اشراقحكيميه(ابتدای نشوه)170,000*
155428ابتداي سراجمیدان قنات کوثر90,000*
156429بنی هاشمپایانه سید خندان105,000*
157431مترو حسین آبادشیان لویزان105,000*
158436چهارراه اشراقميدان رسالت105,000*
159437چهارراه اشراقشهرک سپه شهر115,000*
160438مترو تهرانپارسبوستان دوازده130,000104,000
161439پایانه رسالتپایانه شهید نظری400,000320,000
162441میدان هرویبوستان دو پاسداران100,000*
163442پایانه رسالتمیدان صنعت300,000240,000
164443پایانه رسالتپایانه سازمان آب330,000264,000
165444پایانه رسالتقدس300,000240,000
166445پایانه مغانلويزان100,00080,000
167446خواجه عبداللهشهيد عراقي90,00072,000
168447ميدان رسالتپایانه مینی سیتی175,000*
169448پایانه رسالتپونک370,000296,000
170449ميدان رسالتقنات كوثر100,000*
171451سه راهي استخرميدان نوبنياد180,000*
172452چهارراه اشراقپایانه شهید طهرانی400,000320,000
173453دانشگاه آزاد حکیمیهمیدان نوبنیاد250,000*
174454ميدان رهبرميدان نوبنياد200,000*
175455پایانه رسالتميدان آرژانتين150,000*
176456پایانه رسالتميدان ولیعصر (عج)240,000192,000
177457پایانه مغانپایانه آتشنشان300,000240,000
178459مترو خواجه عبد اللهمیدان ملت100,000*
179461مترو تهرانپارسفلکه چهارم تهرانپارس150,000120,000
180462پایانه رسالتانتهای نیروی دریایی70,000*
181463متروعلم وصنعتمیدان قنات کوثر120,000*
182466متروعلم وصنعتتقاطع دلاوران سراج85,000*
183467پایانه متروعلم وصنعتشهرک فرهنگیان130,000*
184473پایانه رسالتمیدان رهبر170,000*
185475شهرک امیدمیدان نوبنیاد145,000*
186478مترو فرهنگسرای اشراقشهرجدیدپردیس400,000*
187479مترو فرهنگسرای اشراقرودهن350,000
188489متروعلم وصنعتانتهای سراج100,000*
189492استادحسن بنامیدان امام خمینی(ره)200,000*
190495میدان رسالتشیان لویزان150,000*
191498میدان رهبرفلکه چهارم تهرانپارس100,000*
192511میدان پونكگلستان90,000*
193512پایانه آزاديكرج430,000*
194513مترو شهر زیبابلوار تعاون100,000*
195514متروکوهسار(آرمان علیوردی)بهاران70,000*
196515فلكه دوم صادقيهچهارراه گلوبندك300,000240,000
197516پایانه جنت آبادميدان وليعصر (عج)300,000240,000
198517پایانه آزاديفرديس450,000*
199518میدان آزادیامام زاده داود (ع )450,000*
200521پایانه صادقیهجنت آباد تقاطع ایرانپارس160,000128,000
201522پایانه مترو صادقیهفلکه دوم شهران200,000160,000
202523پایانه آزاديدانشگاه آزاد اسلامشهر350,000*
203524فلکه دوم صادقيهتقاطع فردوس - بهار جنوبی130,000104,000
204525پایانه صادقيهميدان شهرزيبا150,000*
205526پایانه آزادیشهر قدس280,000*
206527فلکه اول شهراننیایش (تقاطع خیابان ولیعصر (عج))250,000200,000
207528پایانه مترو صادقیهبلوار فردوس تقاطع ابراهیمی100,00080,000
208529پایانه آزادیپایانه گوهردشت480,000*
209531پایانه مترو صادقیهباغ فیض انتهای مهستان120,000*
210532پایانه آزادیپایانه سترگ300,000*
211533جنت آبادپایانه شهید نظری200,000*
212534میدان شهر زيباپایانه شهید نظری200,000*
213535پایانه آزادیشهرک اکباتان85,000*
214536ابتدای خیابان اقبالپورانتهای خیابان اقبالپور65,000*
215537ابتداي خیابان بهنامانتهاي خیابان بهنام65,000*
216538پایانه آزادیفازچهارم مهرشهر450,000*
217539ابتدای خیابان نفتانتهای خیابان نفت65,000*
218541پایانه آزادیشهریار400,000*
219542فلکه دوم صادقيهمیدان جمهوری اسلامی150,000*
220543متروکوهسار(آرمان علی وردی)کن70,000*
221544میدان شهرزیباایستگاه شيشه مينا101,000*
222546ابتداي خیابان معينانتهای خیابان معين70,000*
223547فلکه دوم صادقيهلاله (خیابان علی حسینی)90,000*
224548فلکه دوم صادقيهمیدان شهید ابوالفضل زینالی90,000*
225549فلکه اول شهرانمیدان ونك320,000256,000
226550پایانه مترو صادقيهفلکه دوم صادقیه90,00072,000
227551پایانه مترو صادقيهشهر زیبا - شهرک تعاون160,000128,000
228552پایانه مترو صادقيهتقاطع فردوس - بهار جنوبی130,000104,000
229553ضلع جنوب مترو صادقيهانتهاي جنت آباد ، تقاطع ایرانپارس200,000160,000
230554فلکه دوم صادقيهمیدان راه آهن250,000*
231555ضلع جنوب مترو صادقيهشهرک آپادانا115,00092,000
232556پایانه مترو صادقيهميدان پونک - دانشگاه علوم تحقیقات250,000200,000
233556پایانه مترو صادقيهمیدان پونک200,000160,000
234557ابتدای بلوار شقایقانتهای بلوار شقایق70,000*
235558ابتداي خیابان ابوذر (کاشاني)انتهاي خیابان ابوذر(رسالت)65,000*
236559ابتداي خیابان شقايقانتهاي خيابان ميلاد دوم65,000*
237560پایانه شقایقمنوچهري(بهار)100,000*
238561متروکوهسار(آرمان علی وردی)سولقان200,000*
239562ابتداي بلوار شاهين شماليانتهاي بلوار شاهين شمالي70,000*
240563پایانه آزادیملارد450,000*
241564ابتدای جنت آباد جنوبیتقاطع ايرانپارس100,000*
242565فاز دو اکباتانپایانه ونک300,000240,000
243567پایانه جدید آزادیمحله مهرآباد170,000136,000
244568پایانه صادقیهفلکه دوم شهران170,000*
245570مترو شهرانفلکه سوم شهران120,000*
246572پایانه جنت آبادپایانه ونک270,000216,000
247576شهرک اكباتانپایانه ارم220,000*
248577میدان پونکفلکه اول شهران120,000*
249579جنت آباد شمالیایرانپارس80,000*
250580متروکوهسار(آرمان علی وردی)شهران100,000*
251581شهرک اکباتانمیدان صارمی85,000*
252583پایانه جنت آبادمیدان صنعت160,000128,000
253584پایانه جنت آبادپایانه سیدخندان300,000240,000
254585فلکه اول شهرانمیدان ولیعصر (عج)350,000280,000
255589پایانه آزادیميدان امام خميني (ره)250,000*
256590مترو بیمهکوی بیمه70,000*
257591پایانه شهرزیباکن80,000*
258592پابانه شهرزیباسولقان170,000*
259593پایانه شهرزیباشهرک بهاران100,000*
260594پایانه شهرزیبافلکه دوم شهران100,000*
261598فلکه دوم صادقیهسردار جنگل120,000*
262599فلکه دوم صادقیهخیابان پیامبر130,000104,000
263611حافظمیدان راه آهن170,000*
264612ميدان هفتم‌تيرميدان آرژانتين120,000*
265613خیابان حافظمیدان امام خميني (ره)130,000*
266614ميدان فاطميچهارراه گلوبندک160,000128,000
267615ميدان هفتم‌تيرمیدان امام حسين (ع)115,00092,000
268617ميدان انقلابخ بیستم کارگرشمالی120,00096,000
269619ميدان فاطميميدان ونک160,000128,000
270621خيابان وصالخیابان حجاب90,000*
271622ميدان فردوسيپل کریمخان - ایرانشهر90,000*
272623ابتدای نجات الهیانتهای نجات الهی90,000*
273624ميدان انقلابميدان هفتم‌تير130,000104,000
274625ميدان انقلابميدان ونک240,000192,000
275626ميدان انقلابسه راه گوهردشت650,000520,000
276627ميدان هفتم‌تيرميدان آزادي230,000184,000
277628ميدان انقلابکرج600,000480,000
278629ميدان هفتم‌تيرميدان شهدا145,000*
279631ميدان انقلابپایانه آزادی81,000*
280632ميدان انقلابفلکه دوم صادقيه160,000128,000
281633طالقانيزير پل چوبي90,00072,000
282635دوراهي يوسف آبادميدان ونک170,000136,000
283636ميدان آرژانتينانتهای خ افریقا150,000*
284637ميدان هفتم‌تيرميدان خراسان160,000128,000
285638خيابان جمال زادهابتداي خيابان فاطمي115,000*
286641ميدان هفتم‌تيرفلکه دوم صادقيه250,000200,000
287642چهارراه وليعصر (عج)ميدان ونک200,000*
288***210,000*
289643ميدان هفتم‌تيرميدان فاطمي100,000*
290644ميدان هفتم‌تيربلوار کشاورز،16 آذر100,000*
291646هفت تیرتقاطع مدرس،چمران210,000*
292647ميدان ونکميدان آرژانتين115,000*
293648ميدان انقلابميدان تجريش275,000220,000
294649میدان ولیعصر (عج)میدان پونک300,000240,000
295651میدان ولیعصر (عج)فلکه دوم صادقيه250,000200,000
296652انتهای الوندابتدای الوند75,000*
297711پل سیدخندانمیدان هروی115,00092,000
298712پل سیدخندانمیدان انقلاب210,000168,000
299713پل سیدخندانچهارراه اشراق210,000168,000
300714پل سیدخندانمیدان رسالت120,00096,000
301715پل سیدخندانابتدای بهار130,000104,000
302716پل سیدخندانمیدان پونک270,000216,000
303717پل سیدخندانمیدان امام حسین160,000*
304718پل سیدخندانمیدان نامجو120,00096,000
305719میدان سپاهاستاد حسن بنا85,000*
306721پل سیدخندانمیدان ولیعصر175,000140,000
307722میدان سپاهمیدان نوبنیاد175,000*
308723میدان سپاهسه راه معلم100,000*
309724پل سیدخندانبیمارستان امام205,000164,000
310725پل سیدخندانچهارراه نظام آباد120,00096,000
311726میدان نامجومیدان هفتم تیر145,000*
312727پل سیدخندانپایانه مغان140,000112,000
313728میدان قدسپیچ شمیران240,000*
314731پل سیدخندانمیدان نوبنیاد175,000140,000
315732پل سیدخندانمترو مصلی120,00096,000
316733پل سیدخندانمیدان هفتم تیر130,000104,000
317734ابتدای بهار شیرازانتهای بهار شیراز85,000
318736پل سیدخندانفلکه 4 تهرانپارس250,000200,000
319737سه راه معلمچهارراه نظام آباد100,000*
320738استاد حسن بناچهارراه نظام آباد100,000*
321739پیچ شمیرانپایانه مغان215,000172,000
322742خیابان زیتونمیدان هفتم تیر100,000*
323743چهارراه نظام آبادمیدان نامجو85,000*
324744ابتدای نامجومیدان نامجو90,000*
325746میدان نامجومیدان امام حسین100,000*
326813فلکه اول تهرانپارسمیدان نبوت130,000*
327814میدان شقایق(ابتدای خ شهید ثانی)سه راه گلستان90,000*
328815چهارراه تهرانپارسپایانه آزادی380,000*
329816میدان نبوتسید خندان85,000*
330817مترو تهرانپارسچهارراه تهرانپارس90,000*
331821پایانه شهید خلجیچهارراه تهرانپارس120,000*
332822پایانه شهید خلجیگلستان نارمک90,000*
333823میدان رسالتمیدان امام حسین(ع)140,000*
334825پایانه خاقانیپایانه شهید خلجی105,000*
335829پایانه شهید خلجیسی متری نارمک71,000*
336831فلکه اول تهرانپارسسه راه استخر120,000*
337832چهار راه تهرانپارسرودهن400,000320,000
338833مترو فدکدانشگاه شهید رجایی*100,000
339834چهارراه تهرانپارسفلکه چهارم تهرانپارس100,000*
340835پایانه خاقانیقنات کوثر130,000*
341838میدان شقایقمترو دردشت70,000*
342839خیابان رشیدمیدان رهبر170,000*
343842چهار راه تهرانپارسگیلاوند340,000*
344843مترو گلبرگپایانه شهید محلاتی (سواری )160,000128,000
345844ابتدای خ اثنی عشریابتدای خ همائی60,000*
346911استاد معین21 متری جی75,000*
347913پایانه شمشیریدوم صادقیه130,000*
348914پایانه شمشیریکرج500,000*
349915میدان آزادیمیدان امام حسین200,000*
350920میدان آزادیمیدان امام خمینی230,000*
351922پایانه شمشیریشهر قدس280,000*
352924استاد معیندکتر قریب100,000*
353926پایانه شمشیریشادآباد140,000*
354927پایانه شمشیریخلیج فارس170,000*
355929پایانه شمشیریتهرانسر240,000*
3561011کمیلقصرالدشت75,000*
3571012پل امامزاده معصوممترو نواب85,000*
3581013مترو نوابقصرالدشت85,000*
3591014انتهای مالک اشترپایانه آزادی90,000*
3601019امام خمینی-یادگاراماممیدان حر85,000*
3611021ابتدای سبحانیستارخان-شادمان150,000*
3621022شمشیریجیحون120,00096,000
3631023مترو نوابدانشگاه شریعتی200,000160,000
3641111میدان انقلاب اسلامیمیدان امام حسین(ع)91,00072,800
3651112میدان راه آهنشهرک شکوفه150,000*
3661113میدان انقلاب اسلامیترمینال جنوب190,000*
3671114میدان انقلاب اسلامیمیدان شمشیری160,000*
3681115میدان انقلاب اسلامیمیدان راه آهن145,000*
3691116میدان جمهوری اسلامیمیدان بهارستان140,000*
3701117میدان راه آهنسه راه باقرشهر300,000*
3711119میدان قزوینميدان وحدت اسلامي90,000*
3721121میدان انقلاب اسلامینازی آباد200,000*
3731122ميدان انقلاب اسلامیمترو حر61,000*
3741123میدان انقلاب اسلامیچهار راه گلوبندک160,000128,000
3751125میدان انقلاب اسلامیسه راه طالقانی115,000*
3761126ميدان انقلاب اسلاميچهار راه تهرانپارس260,000*
3771127میدان راه آهنمیدان ونک290,000*
3781131میدان رازیاسلام شهر300,000*
3791132میدان رازیشهرگلستان400,000*
3801135میدان قزوینمیدان شمشیری100,000*
3811136میدان راه آهنمیدان شمشیری140,000*
3821137میدان راه آهنخانی آبادنو150,000*
3831138مترو حربیمارستان لقمان115,000*
3841139سه راه جمهوری اسلامیچهارراه گلوبندک85,000*
3851141میدان قزوینمیدان ابوذر120,000*
3861211پایانه شوش شرقیسه راه خیام120,000*
3871212چهار راه مولویپایانه قدرت پاکی200,000*
3881213میدان خراسانچهارراه گلوبندک120,000*
3891214میدان امام خمینیمیدان خراسان120,000*
3901215پایانه آتش نشانپایانه سید خندان200,000160,000
3911216گلوبندکچهار راه لشگر120,00096,000
3921218پایانه آتش نشانمیدان ونک250,000200,000
3931219پایانه شوش شرقیمولوی85,000*
3941221پایانه شوشمیدان امام حسین200,000*
3951222پایانه شوش شرقیخیابان بهارستان115,000*
3961223بلوار قیامسه راه خیام120,000*
3971227پایانه شوشپایانه سید خندان240,000*
3981233پایانه شمشيريمیدان امام خميني (ره)200,000160,000
399**چهارراه گلوبندک190,000152,000
4001235چهار راه گلوبندکمیدان رازی115,000*
4011312میدان امام حسینچهار راه اشراق150,000*
4021313پایانه براریامام حسین130,000*
4031314سه راه تهارنپارسحکیمیه160,000*
4041317مترو نیروی هواییچهارم افسریه130,000*
4051318مترو کلاهدوز غربیچهار راه خاقانی105,000*
4061319مترو کلاهدوز غربیچهارم افسریه125,000100,000
4071323پایانه براریبهارستان130,000104,000
4081324پنجم نیروی هواییرسالت150,000*
4091325پایانه براریمیدان شهدا100,00080,000
4101326پایانه براریمیدان هفت تیر200,000160,000
4111327سی متری نیروی هواییخیابان اکباتان145,000*
4121328ابتدا پنجم نیروی هواییانتهای نیروی هوایی75,000*
4131329ابتدای اول نیروی هواییانتهای اول نیروی هوایی60,000*
4141331ابتدای صفاانتهای صفا60,000*
4151334مترو شیخ الرئیستهران نو75,000*
4161336چهار راه تهرانپارسمیدان راه آهن330,000*
4171337پل خاقانیمیدان بسیج180,000*
4181411ابتدای نبرد شمالیانتهای نبرد شمالی90,000*
4191412مقدادکریمشاهیان65,000*
4201413ابتدای بلوار ابوذرترمینال خاوران130,000104,000
4211414چهارراه میثمفرهنگسرای خاوران100,000*
4221415پیروزی پرستارافراسیابی65,000*
4231416شهيدقنطارسرآسياب دولاب100,000*
4241417پل دوم ابوذرنبی اکرم(ص)60,000*
4251418متروابن سیناسرآسیاب آب موتور120,00096,000
4261419پایانه شهید محلاتیپل هفده شهريور85,000*
4271421پایانه شهید محلاتیچهارراه مصطفی خمینی(ره)140,000112,000
4281422متروپیروزیچهارراه میثم80,00064,000
429**چهارراه شیوا60,00048,000
4301424ابتدای نبردجنوبیانتهای نبرد جنوبی90,000*
4311425میدان ایت اله سعیدیابتدای عجب گل60,000*
4321426پل هجرتشهرک خاتم الانبیا(ص)90,000*
4331428ابتداي ده حقيانتهاي ده حقي85,000*
4341429ابتدای نبرد شمالیانتهای نبرد جنوبی160,000*
4351434پایانه شهید محلاتیمیدان امام خمینی(ره)150,000120,000
4361435بزرگراه شهید محلاتی تقاطع نبردمیدان هفتم تیر200,000160,000
4371438دانشگاه آزاد واحد جنوبمیدان بهارستان170,000136,000
4381439میدان سرآسیاب دولابمیدان بهارستان100,000*
4391442ميدان خراسانپایانه امام حسین(ع)150,000*
4401443شهید پاسدارگمنامچهارراه موتورآب60,000*
4411444چهارراه موتورآبمیدان امام حسین(ع)100,000*
4421511ثامن الحججرسالت250,000*
4431512میدان بسیجفلکه دوم تهرانپارس215,000*
4441513ثامن الحججپل تهران نو150,000*
4451514میدان بسیجرسالت151,000*
4461515میدان بسیجاسلامشهر340,000*
4471516ثامن الحججچهارراه تهرانپارس220,000*
4481517پایانه خاورانقیامدشت250,000*
4491518میدان بسیجورامین350,000*
4501519میدان بسیجپاکدشت270,000*
4511521شهرک رضویهترمینال جنوب200,000160,000
452152215متری اول تا چهارم20متری افسریه70,000*
4531524مسعودیهترمینال جنوب(پایانه رضویه)190,000152,000
454152520متری افسریهمیدان بهارستان200,000160,000
4551526ثامن الحجج (ع)ترمینال جنوب(پایانه رضویه)180,000144,000
4561527قیامدشتمیدان خراسان300,000*
4571528پایانه خاورانشهرری190,000*
4581529مشیریهمیدان خراسان145,000*
4591531پاکدشتمیدان خراسان330,000*
4601532اتابکمیدان خراسان85,000*
4611533میدان بسیجم شهر ری190,000*
4621534شهرک کاروانمیدان خراسان150,000*
4631535ابتدای طیبانتهای طیب60,000*
4641536میدان بسیجمسگرآباد85,000*
4651537ثامن الحججمیدان آزادی350,000*
4661538ثامن الحججمیدان راه آهن170,000*
4671539میدان بسیجخاورشهر150,000*
4681542بلوار امام رضاشهرک جمهوری90,000*
4691543منصورپایانه شوش90,000*
4701544زیرپل رجائیمیدان بسیج90,000*
4711548خواجوی کرمانیخ17شهریور55,000*
4721549مشیریهترمینال جنوب(یایانه رضویه)190,000152,000
4731554پایانه خاورانمسگرآباد120,000*
4741614پایانه سترگپایانه قدرت پاکی145,000*
4751617نازی آبادمیدان راه آهن100,000*
4761618میدان بهمنچهارراه اشراق300,000*
4771619میدان شوشمیدان شهرری200,000*
4781622میدان شوشدولت آباد130,000*
4791623میدان شوشکیانشهر90,000*
4801627نازی آبادسه راه خیام200,000*
4811628نازی آبادیاخچی آباد70,000*
4821632ترمینال جنوبچهارراه مولوی90,000*
4831633پایانه سترگفلکه چهارم تهرانپارس300,000*
4841634پایانه سترگپایانه شهید خلجی225,000*
4851636پایانه شهدای تاکسیرانیکرج500,000*
4861637پایانه شهدای تاکسیرانیسه راه مارلیک500,000*
4871638پایانه شهدای تاکسیرانیشهریار400,000*
4881649پایانه شهدای تاکسیرانیسه راه آدران300,000*
4891651پایانه سترگمیدان ولیعصر ( عج )170,000*
4901652پایانه سترگونک220,000*
4911655مترو علی آبادیاخچی آباد140,000*
492**نازی آباد85,000*
4931656فلکه چهارم خزانهمیدان امام خمینی ( ره )145,000*
4941657متروشوشکیانشهر180,000*
495**بلور فروشان90,000*
4961658میدان بهمناسلامشهر200,000*
4971661شهرک بعثتمترو خزانه85,000*
4981663پایانه جنوبپایانه امام حسین ( ع )145,000*
4991665میدان شوشفاز 2 میدان تره بار220,000*
5001667ترمینال جنوبچهارراه تهرانپارس300,000*
5011712ابوذرمیدان راه آهن120,000*
5021713ابوذرمیدان انقلاب165,000*
5031718ابوذرمیدان سروری100,000*
5041719میدان شمشیریابوذر100,000*
5051721میدان شمشیریبهاران100,000*
5061726بهارانمترو زمزم85,000*
5071727ابتدای پیغمبریمترو زمزم115,000*
5081811بیمارستان دکتر فیاض بخشپایانه آزادی121,000*
5091812میدان سروریپایانه آزادی121,000*
5101813شادآبادپایانه آزادی200,000160,000
5111814مترو نعمت آبادیافت آباد170,000*
5121815مترو نعمت آباددادسرای شهید مطهری130,000104,000
5131816مترو نعمت آبادمیدان شهید رجایی(زاهدی)100,000*
5141817مترو نعمت آبادچهارراه یافت آباد130,000*
5151819مترو نعمت آبادبیمارستان کودکان حکیم 2130,000*
5161821مترو نعمت آبادشهرک صاحب الزمان115,000*
5171822چهارراه یافت آبادشهرک سروستان120,000*
5181823بیمارستان دکتر فیاض بخشانتهای خلیج فارس100,000*
5191826شهرک حسینی فردوسپایانه آزادی101,000*
5201827میدان شهید باقریمیدان شمشیری71,000*
5211831هفده شهریور (شادآباد)میدان امیرالمومنین(ع)115,000*
5221832یافت آبادپایانه آزادی200,000*
5231833شهرک ولیعصر(عج)پایانه آزادی200,000*
5241912شهرک احمدیهخیابان طالقانی100,000*
5251915پایانه شهید سرورینازی آباد90,000*
5261923میدان تره بار مرکزیقرچک350,000*
5271925پایانه مترو شاهددانشگاه یادگار امام (ره)100,00080,000
5281935دانشگاه فنیپایانه مترو علی آباد140,000*
5291942پایانه مترو آزادگانشهرک دولت خواه90,000*
5301951خیابان شکوفهپایانه مترو علی آباد145,000*
5311955شهرک شکوفهصادقیه150,000*
5321961میدان وصالخیابان بهمنیار70,000*
5331966نعمت آباد (میدان ثارالله)پایانه شهید فیاض بخش*200,000
5341967خانی آباد نومیدان محمدیه190,000*
5351968پایانه مترو شاهدشهر جدید پرند500,000400,000
5361969شهرک شکوفهمیدان محمدیه180,000*
5371971شهرک رسالتمیدان محمدیه180,000*
5381972باقرشهرقمصر90,000*
5391975باقرشهرقاسم آباد85,000*
5401976مترو شهرک شریعتیانتهای خیابان شهید صمدی90,000*
5411936پایانه سروریمیدان بهمن81,000*
5421938پایانه سروریپایانه ثامن الحجج270,000*
5431939پایانه سروریمترو نواب140,000*
5441928پایانه سروریمیدان انقلاب141,000*
5452011شهرریجوانمرد قصاب90,000*
5462012شهرریمتروشهرری-حمزه آباد90,000*
5472013شهرریشهرک منتظری65,000*
5482014شهرریقاسم آباد220,000*
5492015ابتدای خیابان24 متری (شهرری)انتهای علائين90,000*
5502016شهرریدولت آباد120,000*
5512017شهرریامين آباد200,000*
552**زمان آباد120,000*
5532018ابتدای خیابان24 متری (شهرری)جاده نظامی100,000*
5542019ابتدای خیابان24 متری (شهرری)قرچک - ورامين300,000*
5552021ابتدای خیابان24 متری (شهرری)شهرک صالحين90,000*
5562022ابتدای خیابان قم (شهرری)باقرشهر160,000*
5572023ابتدای خیابان قم (شهرری)کمربندی آزادگان120,000*
5582024مترو جوانمرد قصابصفائيه100,000*
5592025مترو جوانمرد قصابقرچک*
5602026مترو جوانمرد قصابمیدان معلم ( حسن زاده)120,000*
5612027مترو جوانمرد قصابشهيد غيبی85,000*
5622028متروشهرریباقرشهر160,000*
5632029گلحصارمحله بهشتی80,000*
5642031متروشهرریابتدای ديلمان90,000*
5652032کمربندی رجائیباقرشهر130,000*
5662033گلحصارپارگینک شهرری*100,000
5672034مترو کهریزکشهرک صنعتی130,000*
5682035ابتدای عباس آباد علاقمندانتهای عباس آباد علاقمند80,000*
5692036کريم آبادشهرک مخابرات کهريزک90,000*
5702038قاسم آبادميدان قائم215,000*
5712039سه راه تقی آبادسه راه سيمان85,000*
5722041مترو کهریزکدوتویه150,000*
573*سه راه سالمنداندوتویه90,000*
5742043ابتدای بلوارقدسانتهای بلوار قدس90,000*
5752044شهررینازی آباد- راه آهن240,000*
5762045مترو جوانمرد قصابدولت آباد120,000*
5772047شهرک 13آبانصالح آباد شرقی80,000*
5782048فلکه دوم دولت آبادبازار210,000*
5792054قلعه نوعشق آباد81,000*
5802056فيروز آبادده خير60,500*
5812059بیمارستان فیروزآبادی(شهرری)کمربندی جاده ساوه200,000*
5822066مترو شهرریفروشگاه شهروتد100,000*
5832068متروشهرریشهرک علائين100,000*
5842111تهرانسرپایانه آزادی200,000160,000
5852113چهارراه ايران خودروایران مال150,000*
5862115تره بار تهرانسرابتدای بلوار اصلی70,000*
5872116ابتدای خلیج فارسبلوار اصلی تهرانسر100,000*
5882122تره بار تهرانسرميدان انقلاب151,000*
5892123تهرانسرمتروصادقيه180,000*
5902126چهارراه ايران خودروشهرك دانش90,000*
5912211پایانه مترو چیتگرشهدای دریاچه خلیج فارس190,000*
5922212پایانه مترو ایرانخودروانتهای بلوار طبیعت115,000*
5932213پایانه مترو ایرانخودروباغ گیاه شناسی90,000*
5942214میدان المپیکمیدان ساحل100,000*
5952215پایانه مترو چیتگربلوار هاشم زاده115,000*
5962217سه راه پارس خودروبلوارامیر کبیر -کاج110,000*
5972218پایانه مترو چیتگرامید دژبان150,000120,000
5982219پایانه مترو چیتگربلوار گلها120,00096,000
5992220پایانه مترو چیتگرمجتمع تجاری یاس70,000*
6002221مترو ورد آوردبلوار پژوهش100,000*
6012222پایانه دهکده والمپیکمترو صادقیه200,000*
6022223پایانه دهکده والمپیکفلکه دوم صادقیه200,000*
6032224پایانه دهکده والمپیکپایانه ازادی200,000*
6042231شهرک شهید باقریمیدان صنعت240,000*
6052244پایانه مترو ایرانخودروشهرک چیتگر90,000*