پنج شنبه - 16 آذر - 1402
|
2023 - Dec - 07
|
RSS
|
تبلیغات
|
تماس با ما

قیمت روز خودروهای ایرانی و خارجی

خودروهای ایرانی و خارجی

ایران خودرو

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

وانت آریسان

۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ ۳)

۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ ۴)

۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰

سورن پلاس دوگانه‌سوز

۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰

دنا پلاس (تیپ ۱)

۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو ۶ سرعته

۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو ۶ سرعته (ارتقاء)

۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

دنا پلاس توربو اتوماتیک

۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰

دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء)

۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان

به زودی

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰

پژو پارس

۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰

پژو پارس سفارشی

۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰

پژو پارس سفارشی ELX

۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰

پژو پارس TU5

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما)

۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ موتور TU3

۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰

پژو ۲۰۷ تیپ ۵

۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده‌ای (هیدرولیک)

۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰

۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده‌ای برقی

۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده‌ای برقی (ارتقاء)

۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما

۶۳۶,۵۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما (ارتقاء)

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک (ارتقاء)

۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقاء)

۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰

رانا پلاس

۴۸۳,۵۰۰,۰۰۰

۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰

رانا پلاس (ارتقاء)

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس پانوراما

۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰

رانا پلاس پانوراما (ارتقاء)

۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تارا دستی

۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰

تارا دستی V1

۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک

۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰

تارا اتوماتیک (ارتقاء)

۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک V4

۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰

هایما اس ۵ ( S5 ) جدید

۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس ۷ ( S7 )

۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰

هایما اس ۷ ( S7 ) سفارشی

۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

هایما ۸ اس ( ۸S )

۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰

هایما ۷X

۱,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰

پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)

۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون . دیزل

۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰

سایپا

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

اطلس

به زودی

۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰

ساینا GX

به زودی

۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰

ساینا S

۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰

ساینا S (استاندارد)

۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰

ساینا S دوگانه سوز

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰

ساینا S اتوماتیک (استاندارد)

۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰

کوییک

۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰

کوییک اتوماتیک

۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰

کوییک R

۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰

کوییک R تیپ S

۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰

کوییک R تیپ S (استاندارد)

۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰

کوییک R اتوماتیک

۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰

کوییک S

۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰

کوییک S (استاندارد)

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰

کوییک GXR

۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک GXL

۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰

شاهین تیپ ۱

۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

شاهین تیپ ۲

۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

شاهین تیپ ۳

۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰

شاهین اتوماتیک G

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰

سایپا ۱۵۱

۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰

۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰

سایپا ۱۵۱ (لاینر)

۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰

۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰

وانت زامیاد (رادیال)

۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد (هیدرولیک)

۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز

۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰

۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (رادیال)

۵۷۹,۵۰۰,۰۰۰

۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل

۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰

پیکاپ کارون

۷۱۱,۵۰۰,۰۰۰

۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰

پیکاپ زاگرس

۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰

چانگان CS35 تیپ ۲

۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰

چانگان CS35 تیپ ۳

۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰

زوتی DL5

به زودی

۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰

مدیران خودرو

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

X22 دنده ای

۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰

۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰

X22 پرو دستی

۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰

X22 پرو اتوماتیک

۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰

۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰

X33 کراس (دستی)

۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰

X33 کراس (اتوماتیک)

۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰

X55 پرو

۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰

آریزو ۵

۱,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰

آریزو ۵ اسپورت

۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰

آریزو ۶ پرو

۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰

تیگو ۷ پرو

۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰

تیگو ۸ پرو

۲,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰

تیگو ۸ پرومکس

۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰

تیگو ۸ پرومکس (IE)

۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰

تیگو ۸ پرومکس (هیبرید)

۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰

فونیکس FX (1.6)

۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰

کرمان موتور

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

جک J4

۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰

جک S3

۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰

جک S5

۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰

کی‌ام‌سی T8

۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

کی‌ام‌سی J7

۱,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

کی‌ام‌سی K7

۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰

کی‌ام‌سی X5

به زودی

۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰

هیوندای اکسنت

به زودی

۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰

هیوندای النترا

۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

گروه بهمن

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

وانت کارا (تک کابین)

۵۲۱,۵۰۰,۰۰۰

۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰

وانت کارا (دو کابین)

۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا

۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰

رسپکت

۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰

فیدلیتی (۵ نفره)

۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰

فیدلیتی (۷ نفره)

۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰

دیگنیتی پرایم

۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰

دیگنیتی پرستیژ

۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰

ون باری اینرودز

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰

بستیون T77

به زودی

۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰

هونگچی H5

به زودی

۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

سایر شرکت ها

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

تیگارد X35

۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

لاماری ایما

۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰

آسنا دنده ای

۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

مکث تیارا

۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰

مکث کلوت دستی

۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰

مکث کلوت اتوماتیک

۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰

راین R3

۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰

دایون Y5

۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰

دایون Y7

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰

فردا SX5

۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰

فردا T5

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰

سوبا M4

۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰

 

هیوندای – Hyundai

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

هیوندای النترا ۲۰۱۸

۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

هیوندای توسان (ix35).2017

۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

هیوندای توسان (ix35).2018

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS

۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

هیوندای سانتافه ۲۰۱۷

۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

هیوندای سانتافه ۲۰۱۸

۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

هیوندای آزرا (گرنجور) ۲۰۱۸

۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

هیوندای آزرا (گرنجور) ۲۰۱۹

۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

کیا موتورز – Kia Motors

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

کیا سراتو ۲۰۱۸

۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

کیا اسپورتیج ۲۰۱۷

۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

کیا اسپورتیج ۲۰۱۸

۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

کیا سورنتو ۲۰۱۷

۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

کیا سورنتو ۲۰۱۸

۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

رنو – Renault

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

داستر SE 2018

توقف فروش

رنو کولئوس ۲۰۱۸

۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

رنو تلیسمان ۲۰۱۸

۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

کپچر ۲۰۱۷

توقف فروش

تویوتا – Toyota

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ لانگ ۲۰۱۸

۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ استایل ۲۰۱۸

۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

تویوتا CH-R تمام چرخ تیپ ICON

۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ C

۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

تویوتا CH-R هیبرید ICON

۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

تویوتا CH-R هیبرید Style

۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

تویوتا CH-R هیبرید lounge

۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

تویوتا رافور دو دیفرانسیل ۲۰۱۸

۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

لکسوس – Lexus

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

لکسوس NX200 T هفت کلید ۲۰۱۷

۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

لکسوس NX هیبرید ۳۰۰h

۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

لکسوس NX هیبرید ۲۰۱۷ ۳۰۰h fsport

۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید ۲۰۱۸

۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

نیسان – Nissan

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

نیسان جوک اسکای پک ۲۰۱۷

توقف فروش

نیسان جوک پلاتینیوم ۲۰۱۷

توقف فروش

نیسان جوک اسپورت ۲۰۱۷

توقف فروش

نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۸

۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

میتسوبیشی – Mitsubishi

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸

توقف فروش

میتسوبیشی لنسر ۲۰۱۸

توقف فروش

میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸

توقف فروش

میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸

۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل ۲۰۱۸

توقف فروش

DS Automobiles

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

دی اس DS3 مدل ۲۰۱۸

توقف فروش

دی‌اس DS6 مدل ۲۰۱۸

توقف فروش

سانگ یانگ – SsangYong

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

سانگ‌یانگ تیولی ارمور۲۰۱۸

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

سانگ یانگ تیوولی آرمور، ۱۳۹۹

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

سانگ یانگ تیوولی سولار صفر، ۱۴۰۰

۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

سانگ یانگ تیوولی سولار، ۱۳۹۹

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

سانگ یانگ رکستون امپرور صفر، ۱۴۰۰

۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس، ۲۰۱۸

….

توقف فروش

رکستون G4 مدل ۲۰۱۸

۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

تیولی اسپشیال توربو ۱۴۰۰

۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

تیولی اسپشیال توربو ۱۴۰۱

۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

تیولی اسپشیال توربو ۱۴۰۲

۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

پورشه – Porsche

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

پورشه ماکان ۲۰۱۸

۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

بی ام و – B.M.W

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

بی‌ام و X1 مدل ۲۵I تیپ EPIC

۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

بی‌ام و X4 مدل ۲۸I تیپ Exclusive

۱۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

ب ام و سری ۵ سدان ۵۳۰i prefection

۱۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

ب ام و سری ۵ سدان۵۳۰i prefectionplus

۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

ب ام و سری ۵ سدان ۵۳۰i champion

۱۰,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

بب ام و سری individual 730li 2018

۱۸,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ INDIVIUAL VIP 2017

۱۶,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

فولکس‌واگن – Volkswagen

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

فولکس‌واگن گلف GTI

۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

فولکس‌واگن پاسات

۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

فولکس‌واگن تیگوان

۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

مینی – Mini

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

مینی کوپر ۵ در، ۲۰۱۸

۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

مینی کانتری من S، ۲۰۱۸

۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

مینی کوپر ۵ در S، ۲۰۱۸

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

بورگوارد – Borgward

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

بورگوارد BX5

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

بورگوارد BX7

۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش