شنبه - 1 ارديبهشت - 1403
|
2024 - Apr - 20
|
RSS
|
تبلیغات
|
تماس با ما

قیمت کرایه تاکسی در تهران سال 1402

جدول نرخ کرایه خطوط تاکسیرانی در تهران سال 1402 (ریال)

کد خططول مسیرمبدامقصدکرایه سواریکرایه ون
1113میدان تجریشميدان سربند9000060000
1125پایانه مینی سیتیبیمارستان محک8000060000
11317پایانه دستوارهميدان هفتم تير150000120000
1147تجریشدرکه11000090000
1154پایانه ارمولنجک10000070000
1163پایانه ارمآصف اسدآباد9000060000
1178قدسچهارراه پاسداران10000080000
1184قدسچیذر9000060000
1193پمپ بنزین ولنجکولنجک80000
12119پایانه ارمپایانه شهید نظری220000150000
1223قدسامامزاده قاسم(ع)90000
1231پایانه مترو قائمدانشگاه ولایت5000048000
12449پایانه ارمکرج400000260000
1257قدسدارآباد10000070000
12611قدسپایانه سید خندان150000100000
1273پمپ بنزین ولنجکخوابگاه دانشگاه شهید بهشتی60000
12815پایانه شهید طهرانیپایانه آتشنشان190000130000
12914پایانه ارمميدان وليعصر100000150000
1323موزه دارابادنارنجستان یکم6000040000
1332پارك جمشيديهابتدای خیابان فیضیه50000
1348پایانه نوبنیادتقاطع ولیعصر (عج)مدرس100000
1393مینی سیتیکوی لاله70000
1414پایانه نوبنیادمیدان نياوران8000060000
1421سهيلمهرهشتم50000
1446پایانه مترو قیطریهپایانه دستواره9000070000
1453ميدان تجريشآبك90000
1487پایانه شهید طهرانیميدان نوبنياد9000070000
15110پایانه شهید طهرانیپایانه مینی سیتی12000080000
15245پایانه نوبنیادبزرگراه بابائی رودهن280000200000
15326پایانه نوبنیادپایانه شهید نظری220000150000
1552پایانه نوبنیادبیمارستان چمران50000
1563میدان شاهدشهرک نفت شهرک صدف70000
1576مینی سیتیشهرک قائم80000
1595پایانه نوبنیادپایانه ميني سيتي7000050000
1614مینی سیتیسوهانک70000
16330پایانه نوبنیادشهر جدید پردیس280000200000
16716قیطریهمیدان امام خمینی(ره)170000
1723میدان شاهدشهرک شهید محلاتی60000
1745قدسجماران جمشیدیه9000070000
1771ابتدای صبوریانتهای صبوری50000
1795تقاطع مدرس چمراندانشگاه شهید بهشتی80000
1834پایانه مترو قیطریهاندرزگو چیذر9000070000
1874پایانه شهید طهرانیدربند8000080000
1886.3پایانه شهید طهرانیمیدان درکه150000130000
1898پایانه شهید طهرانیدانشگاه شهید بهشتی10000090000
1915پایانه شهید طهرانیتوچال11000090000
2113.5پل مديريتتقاطع چهارراه دریا فرحزادی میدان کتاب60000
2123میدان شهید تهرانی مقدمپل مديريت80000
2139میدان صنعتمترو شریف100000
2142زنجاندريان نو60000
21514میدان صنعتپایانه آتشنشان210000140000
21610ميدان صنعتقائم مقام فراهانی140000100000
2171ابتدای طاهرخانيانتهای طاهرخاني40000
2181ابتداي حافظیانتهای حافظی40000
2192انتهای کوی نصرابتداي کوی نصر40000
2212ایران زمینشهرک سينا60000
2224ابتدای بهبودیشادمان بیمارستان رسول اکرم (ص)70000
2242زیرگذر نصرپاتريس60000
2255پایانه سازمان آبکوی نصر90000
2265شهرك ژاندرمريکوی نصر80000
2275میدان صنعتکوی نصر80000
2283حبيب الهيدريان نو60000
2298ابتدای جلال آل احمدابتداي مطهري140000100000
2319ميدان صنعتپایانه شهید صیاد شیرازی120000
23310پایانه صنعتپایانه سید خندان140000120000
23414پایانه سازمان آبپایانه سید خندان180000120000
2353چهارديواريفرحزاد60000
2364مرزدارانشهرک پاس60000
23710پایانه صنعتميدان انقلاب اسلامی140000110000
2387پایانه سازمان آبپایانه صنعت110000
23911پایانه سازمان آبپایانه ونک170000120000
24111پونك(بلوارهمیلا)پایانه ارم170000120000
2425فلکه دوم صادقيهتوحيد80000
2435پایانه صنعتپل ستارخان80000
2442میدان شهید تهرانی مقدمشهرک بوعلی50000
2457پایانه صنعتپونك(پایانه همیلا)100000
2464.7ميدان صنعتپژوهشگاه نیرو70000
2475ميدان صنعتمیدان شهید تهرانی مقدم80000
2485ميدان صنعتفازششم80000
2495ميدان صنعتشهرک مخابرات90000
2517ميدان صنعتفرحزاد80000
2529ميدان صنعتميدان فاطمي13000090000
2538مرزدارانمیدان فاطمی120000
2546انتهای کوی نصرميدان فاطمي100000
2553میدان شهید تهرانی مقدمشهید منفرد نیاکی70000
2578میدان شهید تهرانی مقدمپایانه ونک14000090000
25811پونك(پایانه همیلا)پایانه ونک140000100000
2596پایانه صنعتپایانه ونک12000090000
2613میدان شهید تهرانی مقدممیدان بهرود70000
26212میدان شهید تهرانی مقدمميدان انقلاب اسلامی170000110000
26317پایانه سازمان آبپایانه ارم210000150000
2645زیرگذرنصرميدان انقلاب اسلامی8000070000
2671.5ستارخان(بازار سنتی)مترو طرشت40000
26812ابتدای یادگارامام(ره)مترو شادمان120000
26914پایانه شهید نظریمیدان شهید تهرانی مقدم180000130000
2759پایانه شهید نظریپایانه صنعت130000
27616پایانه شهید نظریپایانه شهید صیاد شیرازی180000140000
27716پایانه شهید نظریپایانه سید خندان190000140000
27927پایانه شهید نظریپایانه مینی سیتی230000180000
2817میدان صنعتشهرک تامین اجتماعی70000
2825میدان صنعتشهرک پاسارگاد50000
2857میدان شهید تهرانی مقدمتقاطع ولیعصر (عج)مدرس100000
2866پل مدیریتمیدان ونک110000
2879پل ستارخانپایانه ونک14000090000
28812پل مدیریتميدان انقلاب اسلامی120000
28911میدان صنعتپایانه ارم150000110000
29114پایانه شهید نظریپایانه ونک180000140000
2937پایانه سازمان آبمیدان فاطمی140000100000
2942میدان شهید تهرانی مقدمانتهاي بیست وچهارمتري50000
2958پایانه شهید نظریکوی نصر10000070000
29611پایانه شهید نظریبیمارستان میلاد130000100000
2977پایانه شهید نظریشهرک آزمایش90000
29813پایانه شهید نظریمیدان فاطمي140000100000
29915پایانه سازمان آبپایانه شهید صیاد شیرازی160000120000
3113میدان ونکده ونک6000050000
3123ابتدای بلوارمیردامادانتهای بلوارمیرداماد7000050000
3134پایانه مترو قلهکچهارراه پاسداران9000060000
3145مترو میردامادانتهای خیابان نلسون ماندلا13000090000
3158پایانه ونکمیدان توحید14000090000
31617پایانه ونکمیدان المپیک230000160000
3197پایانه ونکچمران زیرگذرنصر11000080000
3222ابتدای ظفرانتهای ظفر8000050000
32511میدان ونکدانشگاه شهید بهشتی150000120000
3267میدان ونکپایانه سید خندان11000080000
3284پایانه شهید حقانیکتابخانه ملی7000050000
33112میدان ونکپایانه نوبنیاد170000120000
33310میدان ونکپایانه مغان14000090000
3378میدان ونکتجریش140000100000
33810پایانه ونکمیدان جمهوری اسلامی150000100000
33911میدان ونکپایانه رسالت150000100000
3416ونکشریعتی100000
3424پایانه مترو شهیدحقانیمیدان ونک7000050000
34345پایانه ونکپایانه کرج390000260000
34453میدان ونکسه راهی گوهر دشت410000270000
34549میدان ونکفاز چهارمهرشهر410000270000
3514میدان مادرپایانه سید خندان7000050000
35310پایانه شهید صیاد شیرازیمیدان امام خمینی(ره)170000
3579میدان ونکمیدان هروی14000090000
3586میدان ونکعربعلی90000
3634چهارراه جهان کودکانتهای خیابان نلسون ماندلا10000070000
4119پایانه رسالتپایانه مغان11000090000
4123ميدان رسالتشميران نو60000
4133فلکه سوم تهرانپارسشهرک طالقانی50000
4143مترو هرویمغان50000
4154ميدان رسالتدلاوران70000
4164پایانه گیلانم هروی50000
41710ميدان رسالتپایانه نوبنیاد110000
4183ابتداي شهيد كردميدان ملت60000
41916چهارراه اشراقمیدان ونک220000150000
4215پایانه رسالتمیدان هروی9000070000
4223مترو فرهنگسرای اشراقمیدان رهبر80000
4238مترو فرهنگسرای اشراقشهرک شهید بهشتی دانشگاه آزاد110000
4248مترو فرهنگسرای اشراقحکيميه(ابتدای بهشت)120000
4258پایانه سید خندانشیان لویزان110000
4263شانزده متري دومميدان ملت70000
42711چهارراه اشراقحكيميه(ابتدای نشوه)120000
4283ابتداي سراجمیدان قنات کوثر60000
4294بنی هاشمپایانه سید خندان70000
4315مترو حسین آبادشیان لویزان70000
43211چهارراه اشراقدانشگاه ازاد اسلامی120000
43517چهارراه اشراقپایانه شهید نظری210000
4365چهارراه اشراقميدان رسالت70000
4375چهارراه اشراقشهرک سپه شهر80000
4385مترو تهرانپارسبوستان دوازده8000060000
43920پایانه رسالتپایانه شهید نظری240000170000
4413میدان هرویبوستان دو پاسداران70000
44216پایانه رسالتمیدان صنعت180000130000
44317پایانه رسالتپایانه سازمان آب210000140000
44415پایانه رسالتقدس180000140000
4454پایانه مغانلويزان70000
4464خواجه عبداللهشهيد عراقي60000
4479ميدان رسالتپایانه مینی سیتی120000
44819پایانه رسالتپونک200000150000
4496ميدان رسالتقنات كوثر70000
45111سه راهي استخرميدان نوبنياد120000
45221چهارراه اشراقپایانه شهید طهرانی220000140000
45316دانشگاه آزاد حکیمیهمیدان نوبنیاد170000180000
45415ميدان رهبرميدان نوبنياد140000
4558پایانه رسالتميدان آرژانتين11000080000
45612پایانه رسالتميدان ولیعصر (عج)160000110000
45715پایانه مغانپایانه آتشنشان190000120000
4587پایانه گیلانلویزان70000
4593مترو خواجه عبد اللهمیدان ملت70000
4622پایانه رسالتانتهای نیروی دریایی40000
4636متروعلم وصنعتمیدان قنات کوثر8000060000
4663متروعلم وصنعتتقاطع دلاوران سراج60000
4677پایانه متروعلم وصنعتشهرک فرهنگیان90000
47311پایانه رسالتمیدان رهبر120000
4744پایانه رسالتاستخر5000060000
47510شهرک امیدمیدان نوبنیاد100000
47825مترو فرهنگسرای اشراقشهرجدیدپردیس280000
47938مترو فرهنگسرای اشراقرودهن260000220000
48813جهارراه اشراقم امام خمینی150000
4894متروعلم وصنعتانتهای سراج70000
49211استادحسن بنامیدان امام خمینی(ره)150000
4958میدان رسالتشیان لویزان90000
4983میدان رهبرفلکه چهارم تهرانپارس70000
5113پونکسی و پنج متري گلستان60000
51233پایانه آزادیكرج280000
51513فلکه دوم صادقيهچهاراه گلوبندک180000130000
51617پایانه جنت آبادمیدان ولیعصر (عج)210000150000
51733پایانه آزادیفرديس300000
51841ابتدای رحمانیامامزاده داود(ع)410000
5218پایانه فلکه دوم صادقیهجنت آباد110000
52213پایانه مترو صادقیه(رزغربی)فلکه دوم شهران140000100000
52340پایانه آزادیدانشگاه آزاد اسلامشهر240000
5246فلکه دوم صادقيهحجازی تقاطع بهارجنوبی9000070000
5255پایانه فلکه دوم صادقیهمیدان شهرزیبا100000
52626پایانه آزادیشهرقدس190000
52712فلکه اول شهرانهاشمی رفسنجانی تقاطع ولیعصر (عج)150000120000
5283پایانه مترو صادقیه(رزغربی)تقاطع بلوارفردوس ابراهیمی7000050000
52933پایانه آزادیپایانه گوهردشت300000
5318پایانه مترو صادقیه(رزغربی)باغ فیض انتهای مهستان90000
53217پایانه آزادیپایانه سترگ210000
53312جنت آبادپایانه شهید نظری130000140000
5356پایانه آزادیشهرک اکباتان80000
5361ابتدای اقبالپورانتهای اقبالپور40000
5371ابتدای بهنامانتهای بهنام40000
53833پایانه آزادیفازچهارمهرشهر300000
5391.5ابتدای نفتانتهای نفت40000
5413پایانه آزادیشهریار260000
5429فلکه دوم صادقيهمیدان جمهوری اسلامی120000
5443میدان شهرزیباشیشه مینا100000
5451ابتدای ناطق نوریانتهای مهستان40000
5461ابتدای معینانتهای معین40000
5473فلکه دوم صادقيهعلی حسینی لاله60000
5483فلکه دوم صادقيهمیدان بهنام60000
54915فلکه اول شهرانپایانه ونک140000
54915فلکه اول شهرانپایانه ونک180000
5501پایانه مترو صادقیه(رزغربی)فلکه دوم صادقيه6000040000
5517پایانه مترو صادقیه(رزغربی)شهرزیبا شهرک تعاون11000090000
5527پایانه مترو صادقیه(رزغربی)حجازی تقاطع بهارجنوبی9000080000
55310مترو صادقیهجنت آباد12000090000
55413فلکه دوم صادقيهمیدان راه آهن180000
5552شهرک آپادانامترو صادقیه8000050000
55611پایانه مترو صادقیه(رزغربی)پونک11000080000
5567پایانه مترو صادقیه(رزغربی)دانشگاه علوم تحقیقات150000
5572مترو ارم سبز(ابتدای شقایق)انتهای شقایق50000
5581ابتدای ابوذرانتهای ابوذر40000
5591ابتدای شقایقانتهای میلاد دو40000
5603مترو ارم سبز(ابتدای شقایق)تقاطع حجازی بهار جنوبی60000
56112ابتدای خیابان آزادیميدان امام حسين (ع)160000110000
5622ابتدای شاهین شمالیانتهای شاهین شمالی40000
56333پایانه آزادیسرآسیاب ملارد260000
5646ابتدای جنت آباد جنوبیجنت آباد80000
56514فازدوم اکباتانپایانه ونک180000140000
5675پایانه جدید آزادیمحله مهرآباد جنوبی120000100000
5689پایانه فلکه دوم صادقیهفلکه دوم شهران120000
57211پایانه جنت آبادپایانه ونک160000120000
57622فازدوم اکباتانپایانه ارم210000
5776پونکفلکه اول شهران80000
5791جنت آباد شمالیدادسرا60000
5814شهرک اکباتانمیدان صارمی60000
5839پایانه جنت آبادمیدان صنعت11000080000
58418پایانه جنت آبادپایانه سید خندان190000140000
58518فلکه اول شهرانمیدان ولیعصر (عج)220000180000
58912پایانه آزادیمیدان امام خمینی(ره)180000
5901مترو بیمهکوی بیمه50000
5914پایانه شهرزیباکن60000
59211پایانه شهرزیباسولقان120000
5934پایانه شهرزیباشهرک بهاران70000
5944پایانه شهرزیبافلکه دوم شهران70000
5986فلکه دوم صادقيهسردارجنگل90000
5994پيامبرپایانه سازمان آب9000060000
6117ابتدای حافظمیدان راه آهن120000
6123ميدان هفتم تيرميدان آرژانتين80000
6135ابتدای حافظمیدان امام خمینی(ره)100000
6147ميدان فاطميچهاراه گلوبندک11000080000
6154ميدان هفتم تيرامام حسین(ع)8000060000
6175خیابان بیستم کارگر شمالیميدان انقلاب اسلامی8000060000
6183ولیعصرم امام حسین100000
6197میدان فاطمیپایانه ونک11000080000
6212حجابوصال60000
6222میدان فردوسيپل کریمخان ایرانشهر60000
6232ابتدای نجات الهیانتهای نجات الهی60000
6245ميدان هفتم تيرميدان انقلاب اسلامی9000060000
62510ميدان انقلاب اسلامیپایانه ونک140000110000
62642جمالزادهسه راه گوهر دشت350000260000
62711ميدان هفتم تيرمیدان آزادی160000120000
62840جمالزادهکرج330000240000
6295ميدان هفتم تيرمیدان شهدا100000
6315ميدان انقلاب اسلامیمیدان آزادی80000
6327جمالزادهفلکه دوم صادقیه11000080000
6334تقاطع طالقانی ولیعصر (عج)پل چوبی7000060000
6346چهارراه ولیعصرآزادی150000
6356دوراهی یوسف ابادپایانه ونک11000070000
6366ميدان آرژانتيننلسون ماندلا100000
6378ميدان هفتم تيرمیدان خراسان110000
6384میدان فاطمیجمالزاده80000
63912ولیعصرچهارراه اشراق190000
64111ميدان هفتم تيرپایانه سازمان آب160000120000
6427میدان ولیعصر (عج)میدان ونک140000150000
6434میدان فاطمیميدان هفتم تير70000
6444ميدان هفتم تيربلوار کشاورز شانزده آذر80000
6455م آرژاتینم امام خمینی150000
64610ميدان هفتم تيرتقاطع ولیعصر (عج) مدرس140000
6473میدان آرژانتینمیدان ونک80000
64817ميدان انقلاب اسلامیپایانه ارم190000130000
64915میدان ولیعصر (عج)پونك(بلوارهمیلا)180000140000
6519ميدان وليعصرفلکه دوم صادقيه160000120000
6521.6ابتدای الوندانتهای الوند60000
7116پایانه سید خندانمیدان هروی8000060000
71210پایانه سید خندانميدان انقلاب اسلامی140000100000
71310پایانه سید خندانچهارراه اشراق14000090000
7145پایانه سید خندانميدان رسالت8000050000
7156پایانه سید خندانبهار9000070000
71615پایانه سید خندانپونک130000170000
7177سيدخندانمیدان امام حسین(ع)110000
7184پایانه سید خندانميدان نامجو8000060000
7197استاد حسن بنامیدان سپاه80000
7217پایانه سید خندانميدان وليعصر12000080000
72211میدان سپاهپایانه نوبنیاد120000
7234میدان سپاهسه راه معلم70000
7249پایانه سید خندانبيمارستان امام خمينی(ره)140000100000
7254پایانه سید خندانچهارراه نظام آباد8000060000
7264ميدان نامجومیدان هفتم تیر100000
7277پایانه سید خندانپایانه مغان9000060000
72815پایانه روشندلانقدس170000
73110پایانه سید خندانمیدان نوبنیاد12000080000
7324پایانه سید خندانمترو مصلی8000060000
7335پایانه سید خندانمیدان هفتم تیر9000070000
7342ابتدای بهار شیرازانتهای بهار شیراز60000
7357مترو مصلیمیدان ملت11000090000
73612پایانه سید خندانفلکه سوم تهرانپارس100000140000
7375ابتدای معلمچهارراه نظام آباد70000
7384چهارراه نظام آباداستاد حسن بنا جنوبی70000
73913پایانه روشندلانپایانه مغان150000100000
7416سه راه معلممیدان رسالت90000
7423زیتونمیدان هفتم تیر70000
7431چهارراه نظام آبادميدان نامجو60000
7442ابتدای نامجوانتهای نامجو60000
7463میدان نامجومیدان امام حسین(ع)70000
8119ميدان نبوتابتداي مطهري120000
8129چهارراه تهرانپارسپایانه خاوران120000
8135ميدان نبوتفلکه اول تهرانپارس80000
8142میدان شقایقسه راه گلستان60000
81525چهارراه تهرانپارسپایانه آزادی260000
8166میدان نبوتپایانه سید خندان80000
8171مترو تهرانپارسچهارراه تهرانپارس60000
8189چهاراه تهرانپارسپایانه سید خندان120000
8216پایانه شهید خلجیچهارراه تهرانپارس80000
8223پایانه شهید خلجیگلستان نارمک60000
8236ميدان رسالت(پایانه اسلام پناه)میدان امام حسین(ع)90000
8254پایانه خاقانیپایانه شهید خلجی70000
8294پایانه شهید خلجیسی متری نارمک70000
8315فلکه اول تهرانپارسسه راه استخر80000
83242پایانه تهرانپارسرودهن260000220000
8338مترو فدکدانشگاه شهیدرجائی10000070000
8344چهارراه تهرانپارسفلکه چهارم تهرانپارس70000
8382میدان شقایقمترو علم و صنعت40000
8396رشیدمیدان رهبر120000
84255پایانه تهرانپارسدماوند330000230000
84311مترو جانبازانشهرک شهید محلاتی( میدان شاهد)12000090000
8441ابتدای اثنی عشریابتداي همائی40000
8451ابتدای بخت آزادابتدای وحیدیه40000
9111ابتدای استاد معینانتهای بیست و یک متری جی50000
9137پایانه شمشیریفلکه دوم صادقیه110000
91438پایانه شمشیریپایانه کرج300000
91511میدان آزادیمیدان امام حسین(ع)140000
92011میدان آزادیمیدان امام خمینی(ره)180000
92225پایانه شمشیریشهر قدس170000
9244استاد معینانتهای دکتر قریب70000
9267شمشیریشادآباد90000
9279پایانه شمشیریابتدای خلیج فارس110000
92915پایانه شمشیریتهرانسر(ابتدای بلوار لاله)130000
10113کمیلقصرالدشت50000
10124پل امام زاده معصوم(ع)مترو نواب60000
10133مترو نوابقصرالدشت60000
10144مالک اشترمیدان آزادی70000
10173پل امام زاده معصومم توحید60000
10182قصرالدشتم توحید60000
10194انتهاي امام خميني(ره)ميدان حر60000
10218ابتدای سبحانیشادمان90000
10227جيحونشمشیری8000060000
102311مترو نوابدانشگاه شریعتی120000
10242بلوار بریانکسی متری جی60000
10252بلوار بریانکخ سبحانی60000
11116میدان انقلاب اسلامیپایانه امام حسین(ع)9000070000
11128.5راه آهنشهرک شکوفه100000
11139میدان انقلاب اسلامیپایانه سترگ130000
11149میدان انقلاب اسلامیپایانه قدرت پاکی110000
11155میدان انقلاب اسلامیمیدان راه آهن100000
11166میدان جمهوری اسلامیمیدان بهارستان90000
111720راه آهنباقر شهر190000
11192میدان قزوینوحدت اسلامی60000
112111میدان انقلاب اسلامینازی آباد140000
11222دوازده فروردینمترو حر60000
11235میدان انقلاب اسلامیچهاراه گلوبندک11000080000
11255میدان انقلاب اسلامیسه راه طالقانی80000
112614میدان انقلاب اسلامیچهارراه تهرانپارس180000
112713میدان راه آهنمیدان ونک200000
113124میدان رازیاسلام شهر200000
113227میدان رازیشهر گلستان240000
11356میدان قزوینمیدان شمشیری70000
11367میدان راه آهنمیدان شمشیری80000
11379راه آهنخانی آباد نو100000
11389مترو حربیمارستان لقمان80000
11394سه راه جمهوریچهاراه گلوبندک80000
11415میدان قزوینمیدان ابوذر80000
12114پایانه شوش شرقیسه راه خیام80000
12122چهارراه مولویپایانه قدرت پاکی140000
12134میدان خراسانچهاراه گلوبندک80000
12145میدان خراسانمیدان امام خمینی(ره)80000
12158.5پایانه آتشنشانپایانه سیدخندان140000110000
12162.75چهاراه گلوبندکلشگر8000060000
12189پایانه آتشنشانمیدان ونک170000110000
12192پایانه شوش شرقیچهارراه مولوی60000
12217پایانه شوش شرقیمیدان امام حسین(ع)120000
12224پایانه شوش شرقیمیدان بهارستان80000
12236سه راه خیامبلوار قیام80000
12245شوشم سپاه80000
122711پایانه شوش شرقیپایانه سید خندان150000
12289شوشازادی140000
12294سه راه مجاهدینابتدای خ پازوکی70000
12339میدان امام خمینی(ره)میدان شمشیری90000120000
12343پایانه اتشنشانپامنار60000
12354چهارراه گلوبندکمیدان رازی80000
123710پایانه آتشنشانزمزم100000
131211میدان امام حسین(ع)چهارراه اشراق120000
13137پایانه شهید براریپایانه امام حسین(ع)90000
131411چهارراه تهرانپارسحکیمیه - سرخه حصار110000
13165متروکلاهدوزشهرک زینبیه60000
13179مترو نیروی هواییانتهای چهارم افسریه120000
13185مترو کلاهدوزپل خاقانی70000
131911پایانه مترو کلاهدوزانتهای چهارم افسریه80000
131911پایانه مترو کلاهدوزانتهای چهارم افسریه120000
13237پایانه شهید براریميدان بهارستان9000070000
13247پنجم نیروی هواییپایانه شهید خلجی90000
13255پایانه شهید براریميدان شهدا7000050000
132610پایانه شهید براریميدان هفتم تير140000100000
13278سی متری نیروی هواییاکباتان100000
13283ابتدای پنجم نیروی هواییانتهای پنجم نیروی هوایی4000050000
13311ابتداي صفاانتهاي صفا40000
13328میدان کلاهدوزمیدان بسیج80000
13344تهران نومتروابن سینا50000
133624پایانه تهرانپارسميدان راه آهن230000
133711پل خاقانیمیدان بسیج120000
14113ابتدای نبرد شمالیانتهای نبرد شمالی60000
14122مقدادکریمشاهیان40000
14137ابتدای بلوار ابوذرپل سوم محلاتی ترمینال خاوران80000
14145چهارراه میثمفرهنگسرای خاوران70000
14152پیروزی پرستارافراسیابی40000
14166شهيدقنطارسرآسياب دولاب70000
14172پل دوم ابوذرنبی اکرم(ص)40000
14184متروابن سیناسرآسیاب آب موتور8000050000
14195پایانه شهید محلاتیپل هفده شهريور70000
14216پایانه شهید محلاتیچهارراه مصطفی خمینی(ره)9000070000
14222متروپیروزیچهارراه میثم چهارراه شیوا4000050000
14244ابتدای نبردجنوبیانتهای نبرد جنوبی60000
14252میدان ایت اله سعیدیابتدای عجب گل40000
14266پل هجرتشهرک خاتم الانبیا(ص)70000
14283ابتداي ده حقيانتهاي ده حقي60000
14297ابتدای نبرد شمالیانتهای نبرد جنوبی110000
14349پایانه شهید محلاتیمیدان امام خمینی(ره)10000070000
143511بزرگراه شهید محلاتی تقاطع نبردمیدان هفتم تیر150000100000
14388دانشگاه آزاد واحد جنوبمیدان بهارستان12000080000
14395میدان سرآسیاب دولابمیدان بهارستان70000
14425ميدان خراسانپایانه امام حسین(ع)100000
14432شهید پاسدارگمنامچهارراه موتورآب50000
14446چهارراه موتورآبمیدان امام حسین(ع)70000
151117پایانه ثامن الحجج(ع)پایانه شهید خلجی170000
151217پایانه بسیج ضلع جنوبچهارراه اشراق150000
151312پایانه ثامن الحجج(ع)پل تهران نو120000
151416پایانه بسیج ضلع جنوبمیدان رسالت150000
151531پایانه بسیج ضلع شمالاسلامشهر220000
151615پایانه ثامن الحجج(ع)پایانه تهرانپارس140000
151719پایانه بسیج ضلع جنوبقیامدشت170000
151844پایانه بسیج ضلع شمالورامین240000
151928پایانه بسیج ضلع جنوبپاکدشت180000
152112شهرک رضویهپایانه رضویه12000090000
15222ابتدای پانزده متری دوم افسریهسه راه افسریه50000
152411مسعودیهپایانه رضویه13000090000
152513بیست متری افسریهمیدان بهارستان140000100000
15269پایانه ثامن الحجج(ع)پایانه رضویه11000070000
152725میدان خراسانقیامدشت200000
152820پایانه خاورانشهرری120000
152911مشیریهمیدان خراسان100000
153131میدان خراسانپاکدشت230000
15324اتابکمیدان خراسان60000
153312پایانه بسیج ضلع شمالمیدان شهرری120000
153411شهرک کاروانمیدان خراسان100000
15351ابتدای طیبانتهای طیب40000
15363مسگرآبادکلهر60000
153726پایانه ثامن الحجج(ع)پایانه آزادی240000
153814پایانه ثامن الحجج(ع)میدان راه اهن120000
153914پایانه بسیج ضلع جنوبخاورشهر110000
15422شهرک کیانشهرمیدان امام رضا(ع)40000
15435منصورپایانه شوش شرقی70000
154410میدان بسیجزیر پل رجایی80000
15482ابتدای خواجو کرمانیهفده شهریور40000
154911مشیریهپایانه رضویه12000090000
15546پایانه خاورانمسگرآباد80000
161412پایانه سترگپایانه قدرت پاکی140000
16176نازی آبادمیدان راه آهن70000
161822میدان بهمنچهارراه اشراق230000
161910میدان شوشپایانه زکریای رازی120000
16226میدان شوشدولت آباد90000
16236میدان شوشکیانشهر80000
16278نازی آبادسه راه خیام12000090000
16282نازی آبادیاخچی آباد50000
16324ترمینال جنوبچهارراه مولوی80000
163323پایانه سترگفلکه چهارم تهرانپارس230000
163420پایانه سترگپایانه شهید خلجی220000
163651پایانه شهدای تاکسیرانیکرج300000
163746پایانه شهدای تاکسیرانیسه راه مارلیک290000
163843پایانه شهدای تاکسیرانیشهریار270000
164931پایانه شهدای تاکسیرانیسه راه آدران250000
165111پایانه سترگمیدان ولیعصر (عج)120000
165216پایانه سترگمیدان ونک210000
16553نازی آبادپایانه مترو علی آباد60000
16553نازی آبادیاغچی آباد110000
16568فلکه چهارم خزانهمیدان امام خمینی(ره)100000
16573مترو شوشبازار بلور فروشان60000
16578مترو شوشکیانشهر150000
165850میدان بهمناسلامشهر170000
16612شهرک بعثتمتروخزانه50000
16639ترمینال جنوبپایانه امام حسین(ع)140000
166511میدان شوشفازدومیدان تره بار150000
166718ترمینال جنوبپایانه تهرانپارس200000
17125میدان ابوذرراه آهن80000
17139ابوذرميدان انقلاب اسلامی110000
17155میدان ابوذرمیدان رازی70000
17183ابوذرمیدان سروری70000
17193میدان ابوذرمیدان شمشیری70000
17214میدان شمشیریوصفنارد70000
17263میدان بهارانپایانه مترو زمزم60000
17274ابتدای پیغمبریپایانه مترو زمزم80000
181110بيمارستان دکترفیاض بخشپایانه جدید آزادی120000
181210ميدان سروریپایانه جدید آزادی120000
18139شادآبادپایانه جدید آزادی90000
18139شادآبادپایانه جدید آزادی120000
18141ابتدای خلیج فارسانتهای خلیج فارس40000
18155مترو نعمت آباددادسرای شهید مطهری90000110000
18163مترو نعمت آبادمیدان شهید رجایی(زاهدی)70000
18173مترونعمت آبادبیمارستان غیاثی110000
18195مترو نعمت آبادبیمارستان کودکان حکیم دو110000
18215مترو نعمت آبادشهرک صاحب الزمان(ع)110000
18226چهارراه يافت آبادشهرک سروستان70000
18232بیمارستان دکتر فیاض بخشانتهاي خليج فارس70000
18268شهرک حسيني فردوسپایانه جدید آزادی10000050000
18277میدان شهید باقریمیدان شمشیری70000
18287میدان سروریمیدان انقلاب120000
18315هفده شهریور(شادآباد)میدان امیرالمؤمنین(ع)70000
183210یافت آبادپایانه جدید آزادی12000080000
18339شهرک وليعصرپایانه جدید آزادی12000070000
18364پایانه سروریمیدان بهمن80000
18389پایانه سروریپایانه ثامن الحجج (ع)150000
18396پایانه سروریمترو نواب110000
18413مترو نعمت آبادمیدان معلم8000060000
18433مترو نعمت آبادخ سپیده شمالی80000
19123شهرک احمدیهابتدای طالقانی80000
19154پایانه سرورینازی آباد80000
192326تره بارمرکزيقرچک220000
19253پایانه مترو شاهددانشگاه یادگارامام(ره)6000050000
192812پایانه سروریميدان انقلاب اسلامي140000
19355پایانه متروعلی آباددانشگاه فنی80000
19369پایانه سروریمیدان بهمن80000
193820پایانه سروریپایانه ثامن الحجج(ع)190000
193910پایانه سروریمترو نواب100000
19422پایانه متروآزادگانشهرک دولت خواه60000
195112پایانه متروعلی آبادتقاطع شکوفه مطهری100000
195510شهرک شکوفهفلکه دوم صادقیه130000
19611میدان بهمنیارشهرک وصال50000
196612میدان ثارالله(ع)پایانه فیاض بخش میدان محمدیه120000
196612میدان ثارالله(ع)پایانه فیاض بخش میدان محمدیه120000
19672خانی آبادمیدان محمدیه110000
19687پایانه مترو شاهدشهرجدید پرند280000200000
19699شهرک شکوفهمیدان محمدیه110000
197111شهرک رسالتمیدان محمدیه120000
19724باقرشهرقمصر60000
19754باقرشهرقاسم آباد70000
19764متروشریعتیانتهای خیابان صمدی60000
20116پایانه زکریای رازیمحله جوانمرد قصاب70000
20123پایانه زکریای رازیپایانه مترو شهرری60000
20133پایانه زکریای رازیشهرک منتظری60000
201418بیمارستان فیروزآبادیقاسم آباد130000
20155ابتدای بیست و چهارمتریانتهای علائين60000
20165پایانه زکریای رازیدولت آباد80000
20178پایانه زکریای رازیامين آباد110000
201720پایانه زکریای رازیزمان آباد160000
20185ابتدای بیست و چهارمتریجاده نظامی70000
201936ابتدای بیست و چهارمتریورامين230000
20212ابتدای بیست و چهارمتریشهرک صالحين60000
202211ابتدای خیابان قمباقرشهر80000
20236ابتدای خیابان قمکمربندی رجایی80000
20245پایانه مترو جوانمردصفائيه60000
202527مترو جوانمردقرچک180000150000
20266پایانه مترو جوانمردمیدان معلم حسن زاده80000
20273پایانه مترو جوانمردشهيدغيبی60000
20289پایانه مترو شهرریباقرشهر80000
20298گل حصارشهید بهشتی50000
20313پایانه مترو شهرریابتدای ديلمان60000
203211کمربندی رجائیباقرشهر80000
20332گلحصارپارگینک شهرری8000060000
203410مترو کهریزکشهرک صنعتی90000
20352ابتدای عباس آباد علاقبندانتهای عباس آباد علاقبند50000
20364مترو کهریزککریم آباد60000
203712قاسم آبادشهرک صنعتی100000
203816قاسم آبادمیدان قائم120000
20395سه راه تقی آبادسه راه سیمان80000
204114کهریزکآسایشگاه120000
20432ابتدای بلوار قدسانتهای بلوار قدس60000
20448راه آهنشهر ری150000
20455پایانه مترو جوانمرددولت آباد80000
20473شهرک سیزده آبانصالح آباد شرقی50000
204812دولت آبادمیدان امام خمینی(ره)150000
205210قاسم آبادتورقوز آباد120000
20549قلعه نوعشق آباد90000
20562فیروزآبادده خیر60000
20589مترو کهریزکقاسم آباد120000
205925بیمارستان فیروزآبادیکمربندی جاده ساوه130000
20667پایانه مترو شهرریفروشگاه شهروند70000
20684پایانه مترو شهرریشهرک علائین70000
206943مترو جوانمرد قصابپیشوا250000
21115تهرانسرپایانه آزادی140000100000
21134چهارراه ايران خودروپایانه دریاچه خلیج فارس110000
21153ابتدای بلوار اصلیفروشگاه رفاه60000
21165سه راه ارجابتداي خليج فارس60000
212215تره بارتهرانسرميدان انقلاب اسلامی150000
212312تهرانسرمترو صادقیه120000
21263چهارراه ايران خودروشهرک دانش70000
22117پایانه متروچیتگرمیدان ساحل100000
22126مترو ایرانخودروانتهای بلوار طبیعت8000050000
22131مترو ایرانخودروباغ گیاه شناسی60000
22145میدان المپیکمیدان ساحل80000
22178انتهای امیرکبیرسه راه پارس خودرو70000
22188پایانه متروچیتگرانتهای بلوار کاج80000
22199پایانه متروچیتگرانتهای گلها80000
22201پایانه متروچیتگرمجتمع طوبی50000
22214مترو ورداوردبلوار پژهش60000
222211پایانه میدان المپیکمترو صادقیه140000
222311پایانه میدان المپیکپایانه فلکه دوم صادقیه140000
222413پایانه میدان المپیکپایانه آزادی140000
223119شهرک شهید باقریمیدان صنعت170000
22436سه راهی زیبا دشتمیدان اتریش60000
22442شهرک چیتگرمترو ایرانخودرو70000