امروز پنج شنبه - 3 بهمن - 1398
|
2020 - Jan - 23

قیمت کرایه تاکسی در تهران

نرخ مصوب سال 97
ردیف کدخط مبداء مقصد نرخ سواری سال 97  نرخ  ون سال 97
1 111 ميدان تجريش ميدان سربند 18000  
2 113 میدان هفتم تیر میدان نوبنیاد 37000 28000
3 114 ميدان تجريش کوهسار 23000  
4 115 پایانه ارم  ولنجک-دانشگاه شهید بهشتی 23000 17000
5 116 پایانه ارم خیابان آصف ، اسد آباد ،زال زر 18000 13500
6 117 ميدان قدس چهارراه پاسداران 25000  
7 118 ميدان قدس میدان چيذر 18000 13500
8 119 پمپ بنزين ولنجک  ولنجك 16500  
9 121 پایانه ارم پایانه شهید نظری 48000 34000
10 122 ميدان قدس امام‌زاده قاسم - نخجوان 17500  
11 124 پایانه ارم کرج 75000 52000
12 125 ميدان قدس دارآباد 24000 18000
13 126 میدان قدس پایانه سید خندان 33000 24000
14 127 پمپ بنزين ولنجک  دانشگاه شهيد بهشتي 13500  
15 128 ميدان قدس پایانه امام خمینی (ره) 46000 32000
16 129 پایانه ارم میدان ولیعصر (عج) 37500 26000
17 131 پایانه اوشان شهرک البرز-دانشگاه پیام نور واحد شمیرانات 12000  
18 132 موزه دارآباد خیابان نارنجستان يكم 13500 9000
19 133 پارك جمشيديه ابتدای خیابان فیضیه 12000  
20 134 میدان نوبنیاد تقاطع خيابان ولي عصر (عج )-بزرگراه مدرس  24000  
21 136 ميدان تجريش پل نصر 33000  
22 139 چهارراه ميني سيتي کوي لاله 16500  
23 141 میدان نیاوران پایانه نوبنیاد 17500  
24 142 خیابان سهيل خیابان مهر هشتم 12000  
25 143 ميدان تجريش اختیاریه 24000  
26 144 میدان نوبنیاد مترو قيطريه 22000 19000
27 145 ميدان تجريش آبك 20000  
28 148 ميدان قدس پایانه نوبنیاد 22000 17000
29 151 پایانه   شهرداری پایانه ميني سیتی 27500 19000
30 152 پایانه نوبنیاد بومهن - رودهن 75000 57000
31 153 ميدان آزادي میدان نوبنیاد 48000 34000
32 155 پایانه نوبنیاد خيابان صنايع 12000  
33 156 پایانه ميني سیتی شهرک نفت - شهرک صدف 16500  
34 157 چهارراه مینی سیتی شهرک قائم 20000  
35 159 چهارراه ميني سيتي پایانه نوبنیاد 16500 12500
36 161 چهارراه ميني سيتي سوهانک 16500  
37 162 پایانه اوشان شهرک خلبانان 16500  
38 163 پایانه نوبنیاد شهر جديد پرديس 70000 49000
39 167 خیابان قیطریه پايانه امام خميني (ره) 43000  
40 168 ميدان قدس محله ازگل 28000 20000
41 172 پایانه ميني سیتی شهرک شهید محلاتي 13500  
42 174 ميدان قدس میدان جماران -پارک جمشیدیه 21000 15000
43 177 ابتداي خیابان صبوري انتهاي خیابان صبوري(کاشانک) 12000  
44 179 تقاطع بزرگراه مدرس - چمران دانشگاه شهيد بهشتي 16500  
45 181 ميدان تجريش كوي الهيه 17500  
46 183 مترو قيطريه اندرزگو - چیذر   17000
47 184 مترو قيطريه دارآباد   27000
48 186 مترو قيطريه میدان درکه   30000
49 187 پایانه   شهرداری سربند   17000
50 188 پایانه   شهرداری میدان درکه   27000
51 189 پايانه شهرداري دانشگاه شهید بهشتی   18000
52 191 پايانه شهرداري تله کابين توچال   18000
53 211 میدان کتاب پل مديريت             15000  
54 212 میدان شهید تهرانی مقدم پل مديريت             17000  
55 213 ميدان صنعت                مترو شریف            25000  
56 214 دريان نو               خیابان زنجان                15000  
57 215 میدان صنعت میدان امام خمینی (ره) 44000 31000
58 216 ميدان صنعت                 خیابان قائم مقام فراهاني 32000 23000
59 217 ابتداي خیابان طاهر خاني  انتهاي خیابان طاهرخاني  10000  
60 218 ابتدای خیابان ارغوان          انتهای خیابان ارغوان         10000  
61 219 ابتدای كوي نصر        انتهای كوي نصر        10000  
62 221 خیابان ايران زمين  شهرك سينا             14000  
63 222 خیابان شادمان   - ستارخان  خیابان بهبودي - آزادي 10000  
64 224 پل نصر                خیابان پاتريس  13000  
65 225 پل نصر                پایانه سازمان آب  19000  
66 226 پل نصر                شهرک ژاندارمری        18000  
67 227 ميدان  صنعت                پل نصر                18000  
68 228 خیابان دريان نو خيابان حبيب الهي  13500  
69 229 فلکه دوم صادقیه ابتدای خیابان مطهري 29000 20000
70 231 ميدان صنعت  سه راه ضرابخانه             29000  
71 233 پایانه  صنعت  پایانه سید خندان 30000 24000
72 234 پایانه سازمان آب  پایانه سید خندان 36000 25000
73 235 چهارديواري           فرحزاد               13500  
74 236 بلوار مرزداران شهرك پاس              13500  
75 237 پایانه صنعت  ميدان انقلاب اسلامی          30000 23000
76 238 پایانه سازمان آب  پایانه صنعت 22000  
77 239 پایانه سازمان آب  میدان ونك                  32000 23000
78 241 میدان پونک ( بلوار همیلا ) پایانه ارم 37000 27000
79 242 فلکه دوم صادقیه ميدان توحيد 18000  
80 243 پایانه صنعت                پل ستارخان            18000  
81 244 میدان شهید تهرانی مقدم  شهرک بو علی  12000  
82 245 پایانه صنعت میدان پونک (بلوار همیلا ) 22000  
83 246 ميدان صنعت  بلوار شهید دادمان 13500  
84 247 ميدان صنعت  میدان شهید تهرانی مقدم 18000  
85 248 ميدان صنعت  فاز ششم شهرک غرب 13500  
86 249 ميدان صنعت   شهرک مخابرات          18000  
87 251 ميدان صنعت  فرحزاد               18000  
88 252 ميدان صنعت                 ميدان فاطمي                26000 18000
89 253 شهرك ژاندارمري  ميدان فاطمي                24500  
90 254  انتهای گيشا                ميدان فاطمي                22000  
91 255 ميدان بوستان          میدان شهید تهرانی مقدم 17000  
92 257 میدان شهید تهرانی مقدم میدان ونک 27000 19000
93 258  پونک ( بلوار همیلا) ميدان ونك             29000 21000
94 259 پایانه صنعت  ميدان ونك             23000 18000
95 261 میدان شهید تهرانی مقدم میدان بهرود 17000  
96 262 میدان شهید تهرانی مقدم ميدان انقلاب   اسلامی      35000 25000
97 263 پایانه سازمان آب  پایانه ارم 42000 31000
98 264 پل نصر               ميدان انقلاب   اسلامی       19000 15000
99 265 میدان شهید تهرانی مقدم شهرک آزادگان 10500  
100 267 مترو طرشت خیابان ستارخان(بازار سنتی) 10000  
نرخ مصوب سال 97
ردیف کدخط مبداء مقصد نرخ سواری سال 97  نرخ  ون سال 97
101 268 ابتدای يادگارامام(ره) تقاطع فرحزاد - ایثار 28000  
102 269  پایانه شهید نظری میدان شهید تهرانی مقدم 37000 27000
103 272 خیابان  سازمان آب شهرک ژاندارمری        13500  
104 273 شهرک آتی ساز پل مديريت             11000  
105 274 میدان صنعت شهرک آتی ساز 13500  
106 275 پایانه صنعت                 پایانه شهید نظری 27000  
107 276  پایانه شهید نظری سه راه ضرابخانه             40000 29000
108 277  پایانه شهید نظری پایانه سید خندان 40000 29000
109 279  پایانه شهید نظری مينی سيتی 49000 35000
110 281 میدان صنعت شهرک تامین اجتماعی  17000  
111 282 میدان صنعت شهرک پاسارگاد 12000  
112 283 شهرک آتی ساز  میدان شهید تهرانی مقدم 19000  
113 284 پل ستارخان  پایانه رسالت 26000  
114 285 میدان شهید تهرانی مقدم تقاطع خيابان ولي عصر (عج )-بزرگراه مدرس  20000  
115 286 پل مدیریت  میدان ونک  23000  
116 287 پل ستارخان  میدان ونک  27000 19000
117 288 پل مدیریت  میدان انقلاب اسلامی 29000  
118 289 میدان صنعت  پایانه ارم  34000 24000
119 291  پایانه شهید نظری ميدان ونك             34500 25000
120 293 پایانه سازمان آب  میدان فاطمي                27000 19000
121 294 میدان شهید تهرانی مقدم انتهاي خیابان 24متري  12000  
122 295  پایانه شهید نظری پل گیشا 22000 16000
123 296  پایانه شهید نظری بیمارستان میلاد  27000 20000
124 297  پایانه شهید نظری شهرک آزمایش 22000  
125 298  پایانه شهید نظری میدان فاطمي 29000 21000
126 299 پایانه سازمان آب  سه راه ضرابخانه  38000 27000
127 311 میدان ونک ده ونك(دانشگاه الزهرا (س)) 13500 10000
128 312 ابتداي خیابان ميرداماد  انتهاي خیابان ميرداماد 13500 10000
129 313 مترو قلهک چهارراه پاسداران 14500 12000
130 314 مترو میرداماد انتهای خیابان نلسون ماندلا 28500 21000
131 315 پایانه ونک ميدان توحيد 26500 19000
132 316 پایانه ونک ميدان المپيک   30000
133 319 میدان ونک پل نصر 22000 17000
134 322 تقاطع خیابان ظفر- شريعتي  تقاطع خیابان ظفر- مدرس  13000 10000
135 325 پایانه ونک ولنجک ( دانشگاه شهید بهشتی) 37500 29000
136 326 میدان ونک پایانه سیدخندان 21000 16000
137 328 پایانه شهید حقانی کتابخانه ملی   18000
138 331 میدان ونک پایانه نوبنیاد 36500 27000
139 333 میدان ونک پایانه مغان 30000 20000
140 337 ميدان ونک پایانه ارم  28500 20000
141 338 پایانه ونک میدان جمهوری اسلامی 29500 21000
142 339 میدان ونک پایانه رسالت 29000 20000
143 341 ميدان ونک خیابان شريعتي،ميرداماد 20000  
144 342 میدان ونک پایانه حقانی 16500 12000
145 343 پایانه ونک پایانه كرج 72000 52000
146 344 ميدان ونک سه راه گوهردشت 77000 55000
147 345 ميدان ونک فازچهارم مهرشهر 77000  
148 351 میدان مادر پایانه سیدخندان 14500  
149 353 پایانه شهید شیرازی پایانه امام خمینی(ره) 36500  
150 357 میدان ونک میدان هروی 30000 20000
151 358 میدان ونک خیابان شهید عربعلی 20000  
152 363 چهارراه جهان کودک انتهای خیابان نلسون ماندلا 19000 14000
153 411 میدان رسالت پاسداران 24000 18000
154 412 میدان رسالت شمیران نو 13500  
155 413 فلکه سوم تهرانپارس شهرک طالقانی 12000  
156 414 مترو هروی  پایانه مغان 14000  
157 415 میدان رسالت دلاوران 14000  
158 416 پایانه گیلان میدان هروی 14000  
159 417 میدان رسالت پایانه   نوبنیاد 25500  
160 418 ابتدای شهید کرد میدان ملت 12000  
161 419 چهارراه اشراق میدان ونک 44000 31000
162 421 پایانه رسالت- مترو گلبرگ میدان هروی 22000 16000
163 422 مترو فرهنگسرای اشراق میدان رهبر 18000 12500
164 423 مترو فرهنگسرای اشراق انتهای شهرک شهید بهشتی  23000  
165 424 مترو فرهنگسرای اشراق ابتدای خیابان بهشت 27000 19000
166 425 پایانه سید خندان شیان - لویزان 26500  
167 426 شانزده متری دوم میدان ملت 16500  
168 427 چهارراه اشراق حکیمیه 25000  
169 428 خیابان فرجام - ابتداي خیابان سراج  میدان قنات کوثر 13500  
170 429 پایانه سیدخندان بنی هاشم-پایانه گیلان 15500  
171 431 مترو حسین آباد شیان - لویزان 16500  
172 432 چهارراه اشراق دانشگاه آزاد تهران شمال -دانشگاه امام حسین (ع) 26500 24000
173 435 چهارراه اشراق میدان آزادی 59000 42000
174 436 چهارراه اشراق میدان رسالت 16500  
175 437 چهارراه اشراق میدان رهبر 16500  
176 438 مترو تهرانپارس بوستان 12 18000 13500
177 439 پایانه رسالت پایانه شهید نظری  50000 35000
178 441 میدان هروی بوستان دوم پاسداران 16500  
179 442 میدان رسالت میدان صنعت 39500 29000
180 443 میدان رسالت فلکه دوم صادقیه 45000 32000
181 444 پایانه رسالت میدان قدس 38500 30000
182 445  لویزان پایانه مغان 16500  
183 446 شهید عراقی پایانه سیدخندان 13500  
184 447 میدان رسالت پايانه ميني سيتي  27500  
185 448 میدان رسالت میدان پونک 45000 34000
186 449 میدان رسالت قنات کوثر 17500  
187 451 سه راه استخر میدان نوبنیاد 28000  
188 452 چهارراه اشراق میدان قدس 54000 35000
189 453 میدان نوبنیاد دانشگاه آزاد - حکیمیه 32000-35000  
190 454 میدان رهبر میدان نوبنیاد 33000  
191 455 میدان رسالت میدان آرژانتین 22000 17000
192 456 میدان رسالت میدان ولیعصر (عج) 34000 25000
193 457 پایانه مغان پایانه امام خمینی (ره) 44000 31000
194 458 پایانه گیلان انتهای لویزان 18500  
195 459 مترو خواجه عبدا... انصاری  میدان ملت 17500  
196 461 مترو تهرانپارس فلکه چهارم تهرانپارس 13500 11000
197 462 پایانه رسالت انتهای خیابان نیروی دریایی 11000  
198 463 مترو دردشت میدان قنات کوثر 18000 13500
199 466 مترو دردشت تقاطع سراج دلاوران 13500  
200 467 پایانه علم و صنعت  شهرک فرهنگیان 22000  
نرخ مصوب سال 97
ردیف کدخط مبداء مقصد نرخ سواری سال 97  نرخ  ون سال 97
201 473 میدان رسالت   میدان رهبر 28000  
202 474 میدان رسالت  استخر 29500  
203 475 شهرک امید میدان نوبنیاد 24000  
204 478  مترو فرهنگسرای اشراق  شهر جديد پرديس 58000  
205 479 مترو فرهنگسرای اشراق رودهن   49000
206 488 چهارراه اشراق میدان امام خمینی(ره) 48000 34000
207 489 مترو دردشت انتهای سراج 16500  
208 492 استاد حسن بنا میدان امام خمینی (ره) 35000  
209 495 میدان رسالت شیان - لویزان 22000  
210 498 فلکه چهارم تهرانپارس میدان رهبر 16500  
211 511 میدان پونك                 35متري گلستان         13500  
212 512  پایانه آزادي                كرج 63000  
213 513  پایانه جنت آباد   پایانه شهید شیرازی 38000  
214 514 فلکه اول شهران میدان صنعت 28500 20000
215 515 فلكه دوم صادقيه چهارراه گلوبندك  36500 28000
216 516 پایانه جنت آباد ميدان وليعصر (عج) 43500 31000
217 517  پایانه آزادي                فرديس                66000  
218 518  پایانه آزادي                امام زاده داود (ع ) 104500  
219 519  پایانه آزادي                شهر گلستان   51000
220 521 پایانه صادقیه جنت آباد تقاطع ایرانپارس 27000  
221 522 مترو صادقیه فلکه دوم شهران 31000 23000
222 524 فلکه دوم صادقيه  تقاطع فردوس - بهار جنوبی 18500 15000
223 525 پایانه صادقيه               ميدان شهرزيبا 23000  
224 527 فلکه اول شهران نیایش  (تقاطع خیابان ولیعصر (عج)) 31000 25000
225 528 مترو صادقیه بلوار فردوس تقاطع ابراهیمی 13000 9000
226 529 پایانه آزادی پایانه گوهردشت 67000  
227 531 مترو صادقیه باغ فیض انتهای مهستان 20000  
228 532 پایانه آزادی پایانه سترگ 50000  
229 533 جنت آباد پایانه شهید نظری 32000  
230 534 میدان شهر زيبا پایانه شهید نظری 31000  
231 535 پایانه آزادی شهرک اکباتان 18000  
232 536 ابتدای خیابان اقبالپور انتهای خیابان اقبالپور 10000  
233 537 ابتداي خیابان بهنام  انتهاي خیابان بهنام  9000  
234 538 پایانه آزادی فازچهارم مهرشهر 67000  
235 539 ابتدای خیابان نفت انتهای خیابان نفت 9000  
236 542 فلکه دوم صادقيه  میدان جمهوری اسلامی 26500  
237 544 میدان شهرزیبا ایستگاه شيشه مينا 24000  
238 545 ابتدای خیابان ناطق نوری انتهای خیابان مهستان 10000  
239 546 ابتداي خیابان معين  انتهای خیابان معين  10000  
240 547 فلکه دوم صادقيه               خیابان علی حسینی (لاله)  13000  
241 548 فلکه دوم صادقيه               میدان بهنام 13500  
242 549 فلکه اول شهران میدان ونك 35000 27000
243 550 متروصادقيه(پايانه رزغربي) فلکه دوم صادقیه   10000
244 551  مترو صادقيه  میدان شهر زيبا 22000 17000
245 552  مترو صادقيه تقاطع فردوس - بهار جنوبی 18000 15000
246 553  مترو صادقيه انتهاي جنت آباد ، تقاطع ایرانپارس 26500 19000
247 554 فلکه دوم صادقيه               میدان راه آهن 36500  
248 555 مترو صادقیه شهرک آپادانا   12000
249 556  مترو صادقيه ميدان پونک - دانشگاه علوم تحقیقات 23000-31000 17000-23000
250 557 ابتدای بلوار شقایق انتهای خیابان شقایق 12000  
251 558 ابتداي خیابان ابوذر (کاشاني)  انتهاي خیابان ابوذر(رسالت)  10000  
252 559 ابتداي خیابان شقايق  انتهاي خيابان ميلاد دوم 10000  
253 560 انتهاي شقايق(پايانه ارم سبز) منوچهري(بهار) 13500  
254 561 پایانه آزادی ميدان امام حسين (ع) 35000 25000
255 562 ابتداي  بلوار شاهين شمالي  انتهاي بلوار شاهين شمالي  10000  
256 564 ابتدای جنت آباد جنوبی تقاطع ايرانپارس 17500  
257 565 فاز دو اکباتان میدان ونک 36500 27000
258 567 میدان آزادی (ابتدای زیر گذر) میدان شمشیری   20000
259 568 پایانه صادقیه فلکه دوم شهران 26500  
260 572 پایانه جنت آباد        میدان ونك 33000 25000
261 576 شهرک اكباتان              پایانه ارم 53000  
262 577 میدان پونک  فلکه اول شهران 17500  
263 579 جنت آباد شمالی ایرانپارس 12000  
264 581 شهرک اکباتان میدان صارمی 13500  
265 582   خيابان دانش- پايانه آزادی شهرک آپادانا 12000  
266 583 پایانه جنت آباد      میدان صنعت 24000 18000
267 584 پایانه جنت آباد       پایانه سیدخندان 39000 28000
268 585 فلکه اول شهران میدان ولیعصر (عج)   37000
269 588 پایانه آزادی مترو شادمان 10000  
270 589 پایانه آزادی ميدان امام خميني (ره) 36500  
271 591 پایانه شهرزیبا کن 13500  
272 592 پابانه شهرزیبا سولقان 28000  
273 593 پایانه شهرزیبا شهرک بهاران  16500  
274 594 پایانه شهرزیبا فلکه دوم شهران 14500  
275 598 فلکه دوم صادقیه سردار جنگل 22000  
276 599 فلکه دوم صادقیه خیابان پیامبر 18000 14000
277 611 ابتداي خیابان حافظ میدان راه آهن 28500  
278 612 ميدان هفتم‌تير ميدان آرژانتين 16500  
279 613 خیابان حافظ میدان امام خميني (ره) 24000  
280 614 ميدان فاطمي چهارراه گلوبندک 26500 20000
281 615 ميدان هفتم‌تير میدان امام حسين (ع) 18000 13500
282 616 مقابلASP شهرك والفجر 12000  
283 617 ميدان انقلاب اسلامی  خیابان بیستم کارگرشمالی  18000 13500
284 618 میدان ولیعصر (عج) میدان امام حسين (ع) 24000  
285 619 ميدان فاطمي ميدان ونک 22000 15500
286 621 خيابان وصال خیابان حجاب 12000  
287 622 ميدان فردوسي پل کریمخان - ایرانشهر 12000  
288 623 تقاطع خيابان انقلاب اسلامی نجات الهي    تقاطع خيابان كريم خان- نجات الهي  12000  
289 624 ميدان انقلاب اسلامی  ميدان هفتم‌تير 18000 13500
290 625 ميدان انقلاب اسلامی  ميدان ونک 31000 24000
291 626 ميدان انقلاب اسلامی  سه راه گوهردشت 75000 54000
292 627 ميدان هفتم‌تير ميدان آزادي 35000 26000
293 628 ميدان انقلاب اسلامی  کرج 70000 49000
294 629 ميدان هفتم‌تير ميدان شهدا 23000  
295 631 ميدان انقلاب اسلامی  پایانه آزادی 17500  
296 632 ميدان انقلاب اسلامی  فلکه دوم صادقيه 26500 19000
297 633 سه راه طالقاني زير پل چوبي 16500 12000
298 634 چهارراه وليعصر (عج) ميدان آزادي 24000  
299 635 دوراهي يوسف آباد ميدان ونک 20000 15000
300 636 ميدان آرژانتين انتهای خیابان آفریقا 20000  
نرخ مصوب سال 97
ردیف کدخط مبداء مقصد نرخ سواری سال 97  نرخ  ون سال 97
301 637 ميدان هفتم‌تير ميدان خراسان 26500  
302 638 ابتدای خيابان فاطمي خيابان جمال زاده 17500  
303 639 میدان وليعصر(عج) چهارراه اشراق 44000  
304 641 ميدان هفتم‌تير فلکه دوم صادقيه 35000 26000
305 642 ميدان ونک  میدان ولیعصر (عج) - چهارراه وليعصر (عج) 30000-33000  
306 643 ميدان فاطمي ميدان هفتم‌تير 16500  
307 644 ميدان هفتم‌تير بلوار کشاورز-16آذر 16500  
308 645 ميدان آرژانتين میدان امام خميني (ره) 29500 22000
309 646 تقاطع خیابان ولیعصر (عج) - مدرس ميدان هفتم‌تير 32000  
310 647 ميدان ونک ميدان آرژانتين 16500  
311 648 ميدان انقلاب اسلامی  پایانه ارم 45000 31000
312 649 میدان ولیعصر (عج) میدان پونک 38000 29000
313 651 میدان ولیعصر (عج) فلکه دوم صادقيه 33000 26000
314 652 ابتدای خیابان الوند انتهای خیابان الوند 12000  
315 711 پایانه سید خندان میدان هروی 20000 14000
316 712 پایانه سید خندان میدان انقلاب اسلامی 31000 22000
317 713 پایانه سید خندان چهارراه اشراق 28500 20000
318 714 پایانه سید خندان میدان رسالت 16500 11500
319 715 پایانه سید خندان خیابان بهار 22000 15000
320 716 میدان پونك            پایانه سید خندان 37000 27000
321 717 پایانه سید خندان میدان امام حسین(ع) 22000  
322 718 پایانه سید خندان میدان  نامجو 18500 13000
323 719 میدان سپاه استاد حسن بنا ( مجيديه ) 18000  
324 721 پایانه سید خندان میدان ولیعصر (عج) 27000 19000
325 722 میدان سپاه  میدان نوبنیاد 30000  
326 723 میدان سپاه سه راه معلم  13500  
327 724 پایانه سید خندان بیمارستان امام خمینی(ره) 31000 22000
328 725 پایانه سید خندان چهارراه نظام آباد 17500 13000
329 726 میدان  نامجو میدان هفتم تیر 26500  
330 727 پایانه سید خندان پایانه مغان 19000 13000
331 728 پایانه روشندلان میدان قدس 40500  
332 729 مترو شهید صیاد شیرازی میدان نبوت 20000  
333 731 پایانه سید خندان میدان نوبنیاد 27500 19000
334 732 پایانه سید خندان مترومصلی   14500
335 733 پایانه سید خندان میدان هفتم تیر 22000 15500
336 734 ابتدای  بهار شیراز انتهای  بهار شیراز 13000  
337 735 مترومصلی میدان ملت   22000
338 736 پایانه سید خندان فلکه چهارم تهرانپارس 30500 23000
339 737 ابتدای خیابان معلم چهارراه نظام آباد 17500  
340 738 استاد حسن بنا جنوبی چهارراه نظام آباد 16500  
341 739 پایانه روشندلان(پیچ شمیران) پایانه مغان 33000 24000
342 741 سه راه معلم پایانه  شهید خلجی 20000  
343 742 خیابان زیتون میدان هفتم تیر 17500  
344 743 چهارراه نظام آباد میدان نامجو 12000  
345 744 ابتدای نامجو میدان نامجو 13000  
346 746 میدان نامجو میدان امام حسین(ع) 16500  
347 811 میدان نبوت ابتداي خيابان مطهري 27000  
348 812 چهارراه تهرانپارس پایانه خاوران 30000  
349 813 فلکه اول تهرانپارس میدان نبوت 18000  
350 814 چهاراره گلستان پایانه شقایق 13000  
351 815 چهارراه تهرانپارس  ميدان آزادي 60000  
352 816 میدان نبوت پایانه سیدخندان 21000  
353 817 مترو تهرانپارس چهارراه تهرانپارس 13500  
354 818 چهارراه تهرانپارس پایانه سیدخندان 27000  
355 821 میدان رسالت چهارراه تهرانپارس 20000  
356 822 میدان رسالت گلستان نارمک 12500  
357 823 میدان رسالت میدان امام حسین(ع) 22000  
358 825 میدان رسالت پایانه شقایق 17000  
359 829 میدان رسالت سی متری نارمک 14000  
360 831 فلکه اول تهرانپارس سه راه استخر 18000  
361 832 چهارراه تهرانپارس رودهن 60000 45000
362 833 مترو فدک دانشگاه شهید رجائی   17000
363 834 چهارراه تهرانپارس فلکه چهارم تهرانپارس 17000  
364 835 پایانه خاقانی میدان قنات کوثر 19000  
365 838 میدان شقایق مترو دردشت 10000  
366 839 خیابان رشید میدان رهبر 27000  
367 842 چهارراه تهرانپارس شهرستان دماوند 75000 53000
368 843 مترو گلبرگ پایانه محلاتی 30000 23000
369 844 ابتدای خیابان اثنی عشری ابتدای خیابان همائی 10000  
370 845 ابتدای وحیدیه ابتدای خیابان بخت آزاد 10000  
371 911 ابتداي خیابان استاد معين  انتهاي خیابان 21متري جي 10000  
372 913 پایانه شمشیری فلکه دوم صادقیه 26500 19000
373 914 میدان شمشیری کرج 68000  
374 920 میدان آزادی میدان امام خمینی(ره) 33000 24000
375 922 پایانه شمشیری شهر قدس 40000  
376 924 استاد معین انتهای خیابان سی متری جی 15000 10000
377 926 پایانه شمشیری شادآباد 22000  
378 927 پایانه شمشیری ابتدای خلیج فارس 26500  
379 929 پایانه شمشیری تهرانسر 32000 23000
380 1011 کمیل بوستان رضوان 12000  
381 1012 مترو نواب ابتدای خوش 13500  
382 1013 مترو نواب بوستان رضوان 13500  
383 1014 خیابان مالک اشتر  پایانه آزادی 16500  
384 1015 مترو نواب بوستان ولایت 23000  
385 1017 پل امامزاده معصوم(ع) میدان توحید 17500  
386 1018 بوستان رضوان میدان توحید 17500  
387 1019 انتهاي خيابان امام خميني(ره)    میدان حر 13500  
388 1021  میدان شمشیری شادمان 22000  
389 1022 مترو شادمان امامزاده عبداله(ع) 18000 13500
390 1023 مترو نواب دانشگاه شریعتی 27500  
391 1027 ابتدای جیحون امامزاده عبداله(ع) 10000  
392 1028 خیابان قصرالدشت ابتداي خیابان رودکي 10000  
393 1111 میدان انقلاب اسلامی میدان امام حسین(ع) 21000 17000
394 1112 میدان راه آهن شهرک شکوفه 21000  
395 1113 میدان انقلاب اسلامی ترمینال جنوب 30000  
396 1114 میدان انقلاب اسلامی میدان شمشیری 26500  
397 1115 میدان انقلاب اسلامی میدان راه آهن 21000  
398 1116 میدان جمهوری اسلامی میدان بهارستان 22500  
399 1119 میدان قزوین ميدان وحدت اسلامي 13000  
400 1121 میدان انقلاب اسلامی نازی آباد 34000  
نرخ مصوب سال 97
ردیف کدخط مبداء مقصد نرخ سواری سال 97  نرخ  ون سال 97
401 1122 ميدان انقلاب اسلامی مترو حر 13000  
402 1123 میدان انقلاب اسلامی چهار راه گلوبندک 23500  
403 1125 میدان انقلاب اسلامی سه راه طالقانی 18500  
404 1126 ميدان انقلاب اسلامي چهار راه تهرانپارس  39500  
405 1127 میدان راه آهن میدان ونک 44000  
406 1131 میدان رازی اسلام شهر 45000  
407 1132 میدان رازی شهرگلستان 55000  
408 1135 میدان قزوین میدان شمشیری 17000  
409 1136 میدان راه آهن میدان شمشیری 18000  
410 1137 میدان راه آهن خانی آبادنو 21000  
411 1138 مترو حر ابتدای خیابان مخصوص 18000  
412 1139 سه راه جمهوری اسلامی چهارراه گلوبندک 18000  
413 1141 میدان قزوین میدان ابوذر 18000  
414 1211 چهارراه گلوبندک پایانه شوش شرقی 18000  
415 1213 میدان خراسان چهارراه گلوبندک 18000  
416 1214 میدان امام خمینی(ره) میدان خراسان 18000  
417 1215 پایانه امام خمینی(ره) پایانه سید خندان 33000 24000
418 1216 چهارراه گلو بندک چهارراه لشکر 15000 12000
419 1218 ميدان امام خميني (ره)                میدان ونک 38000 28000
420 1219 پایانه شوش شرقی چهارراه مولوی 12000  
421 1221 پایانه شوش چهارراه صفا 23000  
422 1222 پایانه شوش شرقی خیابان بهارستان 17000  
423 1223 بلوار قیام سه راه   خیام 18000  
424 1224 پایانه شوش میدان سپاه 22000  
425 1227 پایانه شوش پایانه سید خندان 34000  
426 1228 میدان شوش  پایانه آزادی 46000  
427 1229 سه راه مجاهدین ابتدای خیابان پازوکی 22000  
428 1233 میدان امام خمینی(ره) میدان شمشیری 30000 23000
429 1234 ميدان امام خميني(ره) ابتدای خیابان پامنار   8000
430 1235 چهار راه گلوبندک ميدان رازي  18000  
431 1237 پایانه امام خمینی(ره) خیابان  زمزم   18000
432 1312 میدان امام حسین(ع) چهارراه اشراق 30000  
433 1313 پایانه براری میدان امام حسین(ع) 22500  
434 1314 چهارراه تهرانپارس حکیمیه - سرخه حصار 26000  
435 1315 پل خاقانی شهرک زینبیه 12500  
436 1316 متروکلاهدوز شهرک زینبیه 12500  
437 1318 پایانه براری ، مترو کلاهدوز  زیر پل خاقانی  14000  
438 1319 مترو شهید کلاهدوز انتهای چهارم افسریه 28000 21000
439 1323 پایانه براری میدان بهارستان 22000 17000
440 1324 خیابان پنجم نیروی هوایی  میدان رسالت 22000  
441 1325 پایانه براری میدان شهدا 16500 12000
442 1326 پایانه براری میدان هفتم تیر 33000 24000
443 1327 سی متری نیروی هوایی  خیابان اکباتان 26500  
444 1328 ابتدای خیابان پنجم نیروی هوایی  انتهای خیابان پنجم نیروی هوایی 12000  
445 1329 ابتدای خیابان اول نیروی هوایی  انتهای خیابان اول نیروی هوایی 10000  
446 1331 ابتداي خيابان صفا انتهاي خيابان صفا 10000  
447 1332 میدان کلاهدوز میدان بسیج 20000  
448 1334 تهران نو (مهام )  مترو ابن سينا 12000  
449 1336 چهارراه تهرانپارس میدان راه آهن 54000  
450 1337 زیر پل خاقانی  میدان بسیج 28000  
451 1338 چهار راه تهران پارس میدان امام حسین(ع) 22500  
452 1411 چهارراه كوكاکولا تقاطع شهید محلاتی 12500  
453 1412 خیابان پيروزي (مقداد) خیابان کريم شاهيان  9000  
454 1413 ابتدای پیروزی  ترمينال خاوران  19000  
455 1414 چهارراه میثم  تقاطع خیابان میثم- خاوران 14500  
456 1415  خيابان پيروزي - پرستار خیابان افراسیابی 10000  
457 1416 میدان سرآسياب دولاب   خیابان شهيدقنطار 18000  
458 1417 خيابان نبي اکرم (ص) پل دوم بلوار ابوذر 10000  
459 1418  سه راه شكوفه - ابتدای پل امام علی(ع) خیابان شيوا- دهم فروردين 17000  
460 1419 پل هفده شهريور انتهاي بزرگراه شهيدمحلاتي (مترو بسیج) 14000  
461 1421 چهارراه مصطفي خمينی انتهاي بزرگراه شهيدمحلاتي (مترو بسیج) 18000 14000
462 1422 چهارراه دهم فروردین  مترو پیروزی  13000 10000
463 1423 دانشگاه آزاد   واحد جنوب ميدان رسالت  32000 27000
464 1424 انتهاي خیابان نبرد جنوبي پمپ بنزين خاوران 13000  
465 1425  خيابان جهان پناه (تقاطع 17شهريور) ميدان آيت اله سعيدي  10000  
466 1426 پل هجرت  شهرک خاتم الانبیا 18000  
467 1428 ابتدای خیابان ده حقي  انتهای خیابان ده حقي  13000  
468 1429 چهاراه کوکاکولا پمپ بنزین خاوران 22000  
469 1434 انتهای بزرگراه محلاتی میدان امام خمینی (ره) 23500 18000
470 1435 ميدان محلاتي (نبرد) ميدان هفتم تير 35000 24000
471 1438 دانشگاه آزاد (واحدجنوب) ميدان بهارستان  27000 20000
472 1439 ميدان سرآسياب دولاب ميدان بهارستان  18000  
473 1442 ميدان خراسان  ميدان امام حسين (ع) 23000  
474 1443 خیابان شهید پاسدار گمنام ميدان موتورآب 10000  
475 1444 ميدان امام حسين (ع) چهارراه آب موتور 18000  
476 1511 پايانه ثامن الحجج(ع) پایانه شهید خلجی 36000  
477 1512 پایانه ضلع جنوب بسیج  چهارراه اشراق 36000  
478 1513 پايانه ثامن الحجج(ع) پل تهران نو 28000  
479 1514 پایانه ضلع جنوب بسیج  پایانه شهید خلجی 35000  
480 1515 پایانه ضلع شمال  بسیج  اسلامشهر 52000  
481 1516 پايانه ثامن الحجج(ع) چهارراه تهرانپارس  30000  
482 1517 پایانه ضلع جنوب بسیج  قیامدشت  40000 28000
483 1518 پایانه ضلع شمال  بسیج  ورامین 55000  
484 1519 پایانه ضلع جنوب بسیج  پاکدشت  45000  
485 1521 شهرک رضویه  مترو ترمینال جنوب  28000 21000
486 1522 ابتدای 20متری افسریه  انتهای  15متری افسریه  12000 8500
487 1523 پایانه ضلع جنوب بسیج  مشیریه  13500  
488 1524 مسعودیه انبار چای - تره بار  مترو ترمینال جنوب    18000-21000
489 1525 20 متری افسریه  میدان بهارستان  33000 24000
490 1526 پایانه ثامن الحجج(ع) مترو ترمینال جنوب  23000 15000
491 1527 میدان خراسان  قیامدشت  45000 30000
492 1529 مشیریه  میدان خراسان  24000  
493 1531 میدان خراسان  پاکدشت  52000  
494 1532 اتابک  میدان خراسان  13500  
495 1533 پایانه ضلع شمال  بسیج  میدان شهرری  28000  
496 1534 شهرک کاروان  میدان خراسان  24000  
497 1535 ابتداي خيابان طيب انتهاي خيابان طيب 10000  
498 1536 میدان بسیج  شهرک مسگر آباد  13500  
499 1537 پايانه ثامن الحجج(ع) پایانه آزادی  60000  
500 1538 پايانه ثامن الحجج(ع) میدان راه آهن 30000  
نرخ مصوب سال 97
ردیف کدخط مبداء مقصد نرخ سواری سال 97  نرخ  ون سال 97
501 1539 پایانه ضلع جنوب بسیج  شهرک خاورشهر  26500  
502 1542 بلوار امام رضا (ع) شهرک جمهوری (کیانشهر) 9000  
503 1543 خیابان منصور  میدان شوش 16500  
504 1544 میدان بسیج  زیر پل رجایی  21000  
505 1548 خیابان خواجو کرمانی خیابان 17 شهریور 10000  
506 1549 مشیریه  مترو ترمینال جنوب    20000
507 1552 پایانه خاوران  ترکاشوند  14500  
508 1553 پایانه خاوران  شهرک رضویه  15500  
509 1554 پایانه خاوران  مسگر اباد  17500  
510 1611  ميدان راه آهن ميدان شهرري 33000  
511 1612 ميدان راه آهن  ميدان شوش 17500  
512 1613 ميدان راه آهن باقرشهر 38000  
513 1614 پایانه سترگ میدان شمشیری 34000  
514 1617 ميدان راه آهن نازي آباد(شکوفه) 16500  
515 1618 ميدان بهمن چهارراه اشراق 55000  
516 1619 ميدان شوش  ميدان شهرري 26500  
517 1621 ميدان شوش  خزانه  13500  
518 1622 ميدان شوش  دولت آباد 22000  
519 1623 ميدان شوش  كيانشهر  17500  
520 1626 نازي آباد میدان شهرري  22000  
521 1627 نازي آباد سه راه خيام  22000  
522 1628 نازي آباد ياغچي آباد 10000  
523 1629 ترمينال جنوب مترو علي آباد  12000  
524 1631 ترمينال جنوب ميدان شوش  12000  
525 1632 ترمينال جنوب چهارراه مولوي  17500  
526 1633 پایانه سترگ فلکه چهارم تهرانپارس  55000  
527 1634 پایانه سترگ پایانه شهید خلجی 51500  
528 1635 ياغچي آباد ميدان محمديه  22000  
529 1636 پايانه يادآوران  كرج 73000  
530 1637 پايانه يادآوران  سه راه مارليك 67000  
531 1638 پايانه يادآوران  شهريار 65000  
532 1649 پايانه يادآوران  سه راه آدران  60000  
533 1651 پایانه سترگ ميدان وليعصر (عج) 29500  
534 1652 پایانه سترگ ميدان ونک  49500  
535 1653 پايانه يادآوران  جاده مخصوص 45000  
536 1655 نازي آباد مترو علي آباد  13500  
537 1656 فلکه چهارم خزانه ميدان امام خميني (ره) 23000  
538 1657 مترو شوش  كيانشهر  24000  
539 1659 خیابان بهمنيار  ميدان وصال 12000  
540 1661 مترو خزانه شهرك بعثت 12000  
541 1663 ترمينال جنوب ميدان امام حسين (ع) 31000  
542 1665 ميدان شوش فاز 2 میدان تره بار 37500  
543 1666 جواديه ميدان راه آهن 16500  
544 1667 ترمينال جنوب چهارراه تهرانپارس 47500  
545 1712 ميدان ابوذر میدان راه آهن 17500  
546 1713 ميدان ابوذر ميدان انقلاب اسلامي  26500  
547 1715 ميدان ابوذر میدان رازی 17500  
548 1717 آیت الله سعیدی تقاطع نواب (هلال احمر) 31000  
549 1718 ميدان ابوذر میدان سروری 16500  
550 1719 ميدان ابوذر ميدان شمشيري  16500  
551 1721 میدان شمشیری میدان بهاران 16500  
552 1726 میدان بهاران مترو زمزم 14500  
553 1727 ابتدای پیغمبری متروزمزم 16500  
554 1811 بیمارستان شماره 2 پایانه آزادی 29500  
555 1812 میدان شهید سروری پایانه آزادی 28000 20000
556 1813 شاد آباد پایانه آزادی 26500 19000
557 1814 ابتدای خلیج فارس انتهای خلیج فارس 10000  
558 1819 چهارراه یافت آباد شهرک ولیعصر-میدان زاهدی 17500  
559 1821 پل ساوه میدان زاهدی 17500  
560 1822 شهرک سروستان چهارراه یافت آباد 16500  
561 1823 شهرک ولیعصر(عج) یافت آباد 13000  
562 1824 یافت آباد میدان شمشیری 17500 13500
563 1825 میدان زاهدی میدان شمشیری 18000  
564 1826 شهرک حسینی فردوس پایانه آزادی 19000 14000
565 1828 میدان سروری میدان انقلاب اسلامی 29500  
566 1831 خیابان هفده شهریور(شاد آباد) میدان امیرالمومنین(ع) 13500  
567 1832 یافت آباد پایانه آزادی 30000 21000
568 1833 شهرک ولیعصر(عج) پایانه آزادی 30000 21000
569 1834  مترو نعمت آباد اسلام شهر 30000  
570 1836 پایانه سروری میدان بهمن 21000  
571 1838 پایانه سروری پایانه ثامن الحجج(ع) 38000  
572 1839 پایانه سروری مترو نواب 26500  
573 1841 مترو نعمت آباد میدان معلم 18000 14000
574 1842 مترو نعمت آباد یافت آباد 22000 15500
575 1912 شهرک احمدیه   متروآزادگان 19000  
576 1915 میدان سروری نازی آباد 18500  
577 1923 میدان تره بار  قرچک 50000  
578 1925 مترو شاهد  دانشگاه یادگار امام(ره) 13500 11000
579 1935 دانشگاه فنی  مترو علی آباد  20000  
580 1942 شهرک دولتخواه  متروآزادگان 13000  
581 1951 خیابان شکوفه  مترو علی آباد  24000  
582 1955 شهرک شکوفه  صادقیه  32000  
583 1966 نعمت آباد(میدان دردشت) پایانه فیاض بخش   25000
584 1968 مترو شاهد  شهرجدید پرند  64000 45000
585 1969 شهرک شکوفه  میدان محمدیه  24000 17000
586 1971 شهرک رسالت میدان محمدیه  28500  
587 1972 باقرشهر قمصر 12000  
588 1973 مترو شاهد  میدان شهدا 13000  
589 1974 ابتدابلوارامام خمینی(ره) نیروگاه گازی ری 12000  
590 1975 باقرشهر قاسم آباد 17000  
591 1976 ابتدای خیابان مهران خانی آبادنو(میدان ابن سینا) 15000  
592 2011 پایانه زکریای رازی (شهرری ) محله جوانمرد قصاب  14500  
593 2012 پایانه زکریای رازی (شهرری ) حمزه آباد - متروشهرری 13500  
594 2013 پایانه زکریای رازی (شهرری ) شهرک منتظری 13500  
595 2014 بیمارستان فیروز آبادی (شهرری ) قاسم آباد 30000  
596 2015 ابتدای خیابان 24 متری (شهرری ) انتهای شهرک علائین 14000  
597 2016 پایانه زکریای رازی (شهرری ) دولت آباد 17000  
598 2017 پایانه زکریای رازی (شهرری ) امین آباد - زمان آباد 20000-25000  
599 2018 ابتدای خیابان 24 متری (شهرری ) جاده نظامی 17000  
600 2019 ابتدای خیابان 24 متری (شهرری ) ورامین 57000  
601 2021 ابتدای خیابان 24 متری (شهرری ) شهرک صالحین 13000  
602 2022 ابتدای خیابان قم (شهرری ) باقر شهر 20000  
603 2023 ابتدای خیابان قم (شهرری ) کمربندی رجائی 18000  
604 2024 مترو جوانمرد قصاب صفائیه 13500 10000
605 2025 مترو جوانمرد قصاب قرچک   37000
606 2026 مترو جوانمرد قصاب میدان معلم - حسن زاده 14500 10000
607 2027 پایانه جوانمرد قصاب ابتدای خیابان شهید غیبی (هایبرسان) 13500 9000
608 2028 مترو شهرری باقرشهر 20000  
609 2029 ابتدای بهشتی- پارکینگ آستانه گلحصار 13000-23000  
610 2031 مترو شهرری ابتدای دیلمان 13500  
611 2032 کمربندی رجائی باقرشهر 20000  
612 2034 مترو کهریزک شهرک صنعتی 21000  
613 2035 ابتدای عباس آباد علاقمند انتهای عباس آباد علاقمند 9000  
614 2036 کریم آباد شهرک مخابرات کهریزک 13500  
615 2038 قاسم آباد میدان قائم (واوان) 28000  
616 2039 سه راه تقی آباد سه راه سیمان 18000  
617 2041 کهریزک شهرک سالمندان - دوتویه 24000 13000
618 2043 ابتدای بلوار قدس انتهای بلوار قدس 13500  
619 2045 مترو جوانمرد قصاب دولت آباد 17000 12000
620 2047 شهرک13 آبان صالح آباد شرقی 12000  
621 2048 فلکه دوم دولت آباد  فیاض بخش 34000  
622 2052 قاسم آباد طرقوز آباد 13500  
623 2054 قلعه نو چال طرخان (بین راه ) - عشق آباد 21500 12000
624 2055 جاده ورامین کریم آبادتهرانچی 13500  
625 2056 فیروز آباد ده خیر 13000  
626 2059 بیمارستان فیروزآبادی (شهرری) کمربندی جاده ساوه 30000  
627 2066 مترو شهرری فروشگاه شهروند 17000  
628 2068 مترو شهرری  شهرک علائین 17000  
629 2069 مترو جوانمرد قصاب پیشوا 60000 45000
630 2111 ابتدای بلوار لاله پايانه آزادي 28000 20000
631 2113 چهارراه ايران خودرو شهرک کاج 16500  
632 2114 چهارراه ايران خودرو پایانه آزادی 24000  
633 2115 سه راه ارج تره بار تهرانسر 13500  
634 2116 سه راه ارج ابتدای خليج فارس 13500  
635 2117 شهرک دانشگاه پایانه آزادی 24000  
636 2119 شهرک استقلال تره بار تهرانسر 12000  
637 2121 تقاطع مخصوص پايانه ثامن الحجج(ع) 59000  
638 2122 تره بار تهرانسر ميدان انقلاب   اسلامی      39000  
639 2123 تهرانسر مترو صادقيه 28000  
640 2126 چهارراه ايران خودرو شهرک دانش 16500  
641 2211 مترو چيتگر  ساحل 23000  
642 2212  مترو ايران خودرو انتهای بلوار طبیعت 16500 12000
643 2214 ميدان المپيک میدان ساحل 20000  
644 2216 دهکده المپيک شهرک شهيد باقري 25000  
645 2217 ميدان   اميرکبير سه راه پارس خودرو 18000  
646 2218 مترو چیتگر انتهای بلوار کاج 18000  
647 2219 مترو چیتگر انتهای بلوار گلها 18000  
648 2222 دهکده المپيک مترو صادقيه 29500  
649 2223 دهکده المپيک فلکه دوم صادقيه 29500 21000
650 2224 دهکده المپيک ميدان آزادي 30500 22000
651 2231 شهرک شهيد باقري ميدان صنعت 44000  
652 2243 سه راه زیبادشت ميدان اتريش 13500  
kahrizak
mahak