شنبه - 27 شهريور - 1400
|
2021 - Sep - 18
|
RSS
|
تبلیغات
|
تماس با ما

جدول لیگ برتر هلند (2021-2022)

جدول هلند (2021-2022) - اردیویسه

هلند اردیویسه
تيمبازيهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتياز
1آیندهوون44001431112
2آژاکس43101311210
3اوترخت42117257
4هیرنفین42116607
5ویلم تیلبورگ42114407
6نایمخن421135-27
7فاینورد32017346
8کامبور42029816
9ویتسه آرنهایم420239-66
10خرونینگن412157-25
11والویک411267-14
12سیتارد311156-14
13توئنته411235-24
14اسپارتا روتردام411248-44
15آلکمار310235-23
16ایگلز410348-43
17هراکلس301214-31
18زووله400406-60