جمعه - 28 مرداد - 1401
|
2022 - Aug - 19
|
RSS
|
تبلیغات
|
تماس با ما

جدول فرانسه لیگ یک (2022-2023)

جدول فرانسه (2022-2023) - لیگ یک

فرانسه لیگ یک
 تيمبازيهابردمساویباختزده-خوردهتفاضل گلامتياز
1پاری سن ژرمن220010-286
2لیل21105-234
3مارسی21105-234
4تولوز21104-134
5لانس21103-214
6موناکو21103-214
7لیون11002-113
8لوریان11001-013
9مون پلیه21015-7-23
10کلرمون21014-7-33
11آنژه20202-202
12نیس20202-202
13نانت20201-102
14برس20113-4-11
15استراسبورگ20112-3-11
16آژاکسیو20111-2-11
17رن20111-2-11
18اوسر20113-6-31
19تروا20022-6-40
20رنس20023-8-50