امروز چهارشنبه - 24 مهر - 1398
|
2019 - Oct - 16

جدول فرانسه لوشامپیونا

فرانسه لوشامپیونا 2020-2019
 تيمبازيهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتياز 
1پاری سن ژرمن97021741321
2نانت961295419
3آنژه 95131615116
4بوردو94321510515
5لیل9432139415
6رنس942384414
7مون پلیه942397214
8نیس94141213-113
9مارسی93421011-113
10رن933387112
11برس92521013-311
12آمیان93241214-211
13سنت اتین9324813-511
14لیون923414959
15نیم المپیک 9234911-29
16موناکو 92341519-49
17استراسبورگ 9234610-49
18تولوز9234915-69
19دیژون9225510-58
20متز 9225814-68
kahrizak
mahak