پنج شنبه - 11 آذر - 1400
|
2021 - Dec - 02
|
RSS
|
تبلیغات
|
تماس با ما

لیگ اروپا (2021-2022)

جدول های رده بندی

گروه A

رتبهتیمبازی هابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1لیون22005056
2اسپارتا پراگ21101014
3بروندبی201103-31
4گلاسکو رنجرز200203-30

گروه B

رتبهتیمبازی هابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1آیندهوون21106334
2موناکو21102114
3رئال‌سوسیداد20203302
4اشتورم گراتس200215-40

گروه C

رتبهتیمبازی هابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1لژیا22002026
2اسپارتاک21013303
3ناپولی201145-11
4لسترسیتی201123-11

گروه D

رتبهتیمبازی هابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1المپیاکوس22005146
2فرانکفورت21102114
3فنرباغچه201114-31
4آنتورپ200213-20

گروه E

رتبهتیمبازی هابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1گالاتاسارای21101014
2لاتزیو21012113
3مارسی20201102
4لوکوموتیو مسکو201113-21

گروه F

رتبهتیمبازی هابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1ستاره سرخ بلگراد22003126
2براگا21014313
3لودوگورتس201112-11
4میتیلند201124-21

گروه G

رتبهتیمبازی هابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1بایرلورکوزن22006156
2بتیس22007436
3فرنتس‌واروش200225-30
4سلتیک200238-50

گروه H

رتبهتیمبازی هابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1وستهام22004046
2دیناموزاگرب21013213
3خنک210113-23
4راپید وین200203-30