شنبه - 27 شهريور - 1400
|
2021 - Sep - 18
|
RSS
|
تبلیغات
|
تماس با ما

لیگ اروپا (2021-2022)

گروه A

رتبهتیمبازی هابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1اسپارتا پراگ00000000
2بروندبی00000000
3گلاسکو رنجرز00000000
4لیون00000000

گروه B

رتبهتیمبازی هابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1آیندهوون00000000
2اشتورم گراتس00000000
3رئال‌سوسیداد00000000
4موناکو00000000

گروه C

رتبهتیمبازی هابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1اسپارتاک00000000
2لژیا00000000
3لسترسیتی00000000
4ناپولی00000000

گروه D

رتبهتیمبازی هابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1آنتورپ00000000
2المپیاکوس00000000
3فرانکفورت00000000
4فنرباغچه00000000

گروه E

رتبهتیمبازی هابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1گالاتاسارای00000000
2لاتزیو00000000
3لوکوموتیو مسکو00000000
4مارسی00000000

گروه F

رتبهتیمبازی هابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1براگا00000000
2ستاره سرخ بلگراد00000000
3لودوگورتس00000000
4میتیلند00000000

گروه G

رتبهتیمبازی هابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1بایرلورکوزن00000000
2بتیس00000000
3سلتیک00000000
4فرنتس‌واروش00000000

گروه H

رتبهتیمبازی هابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1خنک00000000
2دیناموزاگرب00000000
3راپید وین00000000
4وستهام00000000