شمار جان‌باختگان کرونا در ایتالیا از ۷۵۰۰ نفر گذشت