بازیکنان یونین برلین برای مدتی نامشخص از دریافت دستمزد خود صرف‌نظر کردند