کلیه‌ روغن‌های غذایی دارای مُهر استاندارد "سالم" هستند