وزارت علوم باید پرچم‌دار مقابله با کرونا و شکست آن در آینده باشد