افزایش چشمگیر تولید و توزیع محصولات کمپانی تسلا در سه ماه اول 2020