آزمایش تشخیص آنتی‌بادی ویروس کرونا در خون؛ کلید مبارزه با همه‌گیری جهانی