واتساپ وب و واتساپ کامپیوتر ؛ مقایسه امکانات، آموزش راه اندازی و دانلود