خودروهای برقی بی ام و براساس جلوپنجره سنتی طراحی می‌شوند