مدیرعامل اپل از ساخت محافظ صورت به‌منظور حفاظت بهتر دربرابر ویروس کرونا خبر داد