عضو ستاد مقابله با کرونا بیش از ۵۰۰ هزار مبتلا به کرونا در کشور داریم