تصویب بسته محرک اقتصادی ۲ تریلیون دلاری در سنا برای مقابله با کرونا