اظهار نظر عجیب رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا درباره قهرمانی بارسا