۱۲۰ هزار ماسک در آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان مرکزی تولید شد