این روزهای کرونایی یاد جانبازان قطع نخاعی گردنی بیفتید!

رضا ایرانمش هنرمند و جانباز ۸ سال دفاع مقدس گفت: ما می توانیم در منزل راه برویم، کتاب بخوانیم اما بدانیم که برخی جانبازان ما که قطع نخاع گردنی هستند، روی تخت خوابیده اند. کمی دل مان را کنار دل شان بگذاریم و بدانیم آنها چه می کشند.