صحنه تلخی که پرویز پرستویی در جنوب تهران با آن مواجه شد / ببینید