اثر نقاش ایرانی در کلکسیون آثار هنری موزه CICA کره جنوبی

تهران-ایرنا- اثر هنری مهین منفرد، نقاش ایرانی در کلکسیون آثار هنری موزه CICA کره جنوبی قرار گرفت.