کرونا موظف است به مردم کاری نداشته باشد!

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) _ طنز روز