ببینیدویدئوی بهتاش از پشت صحنه ضبط قسمت‌های آخر «پایتخت» با ماسک و دستکش