جدول کلاس‌هایِ درس تلویزیون در روز چهارشنبه ۲۰ فروردین