سازمان اوج سینمای ایران را از کسادی نجات داد

به هزار و یک دلیل می‌شود از تصمیم سازمان «اوج» و ابراهیم حاتمی کیا برای نمایش آنلاین فیلم خروج که تصمیمی شجاعانه و پیشرو است، دفاع کرد.