توضیحات رئیس پلیس فتا تهران درباره ماجرای دستگیری فروزان و همسرش