ترامپ بیشتر از هر رئیس‌جمهوری دیگری در قبال روسیه سفت‌ و سخت بوده‌ا