وزیرخزانه آمریکا از ادامه مذاکرات تجاری با چین خبر داد