راه اندازی بانک اطلاعات سازمان‌های مردم نهاد در یزد