معدوم‌سازی بیش از 1.5 تن مواد غذایی فاسد در فاریاب