تشرف کاروان ۶۰۰ نفره از زائران کشور آذربایجان به حرم مطهر رضوی