فیلم| تاکید آیت الله علم الهدی به صداقت با اشاره به خاطره‌ای منتشر نشده از زمان رحلت امام خمینی (ره)