«ما همه با هم هستیم» و «شبی که ماه کامل شد» پرمخاطب‌ترین‌های همدان