یادواره سرداران شهید و 1200 شهید یگان ویژه همدان برگزار می‌شود