ایزدپناهویسی از روی عصبانیت حرف زده/400 میلیون پول گرجستانی‌ها را دادیم برای 800 هزار تومان کم می‌آوریم؟