تحقیر و تحریف دو گام مهم در سینمای سانسور است/ چرا بعد از 30 سال در سینما به نمازجمعه و راهپیمایی پرداخته نمی‌شود؟