پاراوزنه برداری قهرمانی کشور| نفرات برتر اوزان 97، 107 و 107+ مشخص شدند