تأکید ائمه جمعه کرمان بر انقلابی عمل کردن دولتمردان