آمریکا یک موسسه تحقیقاتی روسیه را تحریم کرد

وزارت خزانه داری آمریکا یک موسسه تحقیقاتی روسیه را به دلیل ارتباط با یک بدافزار خطرناک به لیست تحریم های خود اضافه کرد.