انفجار در مرکز شهر «اسکندرون» در ترکیه

منابع خبری از حمله تروریستی و انفجار بمب در یکی از شهرهای جنوب ترکیه و کشته شدن عامل این حادثه و فرد همراه وی خبر دادند.