از نخلستان‌های خرمشهر تا باغ‌های زیتون فلسطین در شب شعرخوانی شاعران