پیمودن راه شهدا برای زندگی ما ضروریست

امام جمعه توکهور و هشتبندی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: پیمودن راه شهدا برای زندگی عزتمندانه ضروریست و ما ناچارهستیم برای داشتن زندگی عزتمندانه این راه را بپیمایم و هیچ منتی برخانواده‌های شهدا نداریم.