10 قانون مهم غذا خوردن را فراموش نکنید!

متخصص تغذیه با اشاره به اهمیت نقش تغذیه در حفظ سلامتی بدن، گفت: ‌10 اصل مهم در هنگام غذا خوردن را همیشه مد نظر داشته باشید.