کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مقامات در بازی های المپیک توکیو

کمیته برگزاری بازی‌های المپیک توکیو از کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مقامات و کارکنان در بازی‌های سال آینده خبر داد.