کمک 300 میلیارد تومانی ستاد اجرایی به نیازمندان در هرمزگان

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) هرمزگان گفت: این ستاد از سال ۹۳تاکنون، سه‌ هزار میلیارد ریال به نیازمندان استان کمک کرد.