ایجاد قرارگاه‌های تحول محلات گامی برای تحقق تمدن اسلامی است

امام جمعه موقت بندرچارک گفت: ایجادقرارگاه‌های تحول محلات گامی برای تحقق تمدن اسلامی است و امروز سنگر دفاع از اسلام همین قرارگاه است.